• Kimi Aradıysanız burada
p1

Ahmet Tekin

Ahmet Tekin ( 1946- )
1946 sonbaharında bağlar bozulurken Nevşehir’in Karacauşağı köyünde doğdu. İlkokul’a devam ederken hafızlığı da bitirdi. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan birincilikle mezun oldu. 1972’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü, 1974‘te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1973‘te Edebiyat Fakültesi’nde Umumi Sosyoloji sertifikası aldı. Hukukta öğrenim gördüğü sırada Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolijisi derslerini seçerek okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku‘nda doktoraya başladı, tez safhasında bıraktı. Kamu Hukuku, Tefsir ve Hadis Uzmanıdır.

1968’de “İslâm Fıkhında Mürtede Ait Hükümler” isimli Doç. Dr. Abdürrezzak Samarrâî’nin kitabının dörtte üçünü tercüme etti. (Osman Zeki Soyyiğit’le birlikte) O dönemde “Türk ve Amerikan Hukuklarında Grev ve Lokavt Ertelemesi”, “İslâm Hukukunda Yabancılar Hukuku”, “İslâmdan Önceki Türkler’de Devlet veHukuk Anlayışı” konularında üç önemli çalışma yaptı.

1971’de Muhammed Yusuf Kândehlevî’nin “Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık” isimli 5 ciltlik hadis kitabını tercüme etti. Kitap 7 baskı yaptı. (Ahmet Muhtar Büyükçınar, rahmetli Yaşar Erol, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Mustafa Yalçın ile birlikte)
1974’te Talim Terbiye Kurulu Başkanı’nın başkanlığında “Ahlâk Dersleri Programı”’nı hazırlayan komisyonda çalıştı. Rahmetli Doç. Dr. Nurettin Topçu, Rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, rahmetli Yaşar Erol ve Doç. Dr. Emin Işık ile birlikte orta öğretimde okutulan “Ahlâk” kitaplarını yazdı. Bu kitaplar 1975 – 1980 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu tarafından her yıl 14 Milyon Adet bastırılmıştır. Kalem Yayınevi’nde 155 kitap neşretti. Bu kitapların editörlüğünü yaptı. Bu arada Ahmet Muhtar Büyükçınar, Ömer Faruk Harman, rahmetli Yaşar Erol ile birlikte, Kur’an’dan sonra 6 büyük hadis kitabından biri olan İmam Neseî’nin 8 ciltlik Sünenü’n-Neseî’sini, Şâfiî imamlarından Süyûtî’nin şerhi ve Hanefi imamlardan Sindî’nin haşiyesiyle birlikte tercüme etti.

1982’den itibaren üç yıl süreyle İstanbul’da neşredilen “el-Misâk” isimli bir Arapça Gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğü’nü yaptı. Türkiye’de çizgileri Türk ressamlarına ait olan renkli ve resimli çocuk kitaplarını ilk neşreden oldu. Kanunî devrinde Arapça divan yazan Türk şairlerinin şiirlerinin tercümesini redakte etti.

1999’da “Hz. Ali k.v. nin Rivayet Ettiği Hadisler ve Görüşleri”ini derleyip tercüme etti. “Delâilü’l-Hayrât” adlı bir dua kitabıyla “Buharî’den Seçme Hadisler” adlı 2 ciltlik bir hadis kitabı metinleri ve şerhleriyle birlikte Yasin Yayınevi’nde neşredildi. Arapça, İngilizce, Farsça bilir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

ESERLERİ:
• Makâlat - Hacı Bektaşî Veli’nin Konuşmaları ve Öğütleri
• “Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru” Tefsirî - Meal
• Kur’an Yolunda Kalem Oynatanlar- Meallerle ilgili eleştiriler
• “Kur’an’ı Hedef Alan Tahrifatçılar”
• “Kur’an ile İlân Edilen İnsan Hakları”
• “Diyalogculara Kur’an Dersi” 2 Baskı yaptı.
• “Sünnetin Anlaşılmasına Doğru” – 3 Cilt 3400 Sayfa – Kaynaklarıyla birlikte 8000 Hadisi havi
• “Peygamberimizin Yol Arkadaşları” – 2 Cilt 2224 Sayfa
• “Bütün İnsanlığın Peygamberi Hz. Muhammed s.a” – Tam Metin Veda Hutbesi ile birlikte
• “ Kur’an ve Sünnetteki Veciz Dualar”
• “Atatürk‘ün Manevi Dünyası” – Rahmi VARDI ( Ahmet TEKİN ‘in katkılarıyla)
• “Hak Din İslam ve Hak Dinden Sapmalar” Misyoner Papazların, İncilin ve hristiyanlığın meşruiyetine kaynak zannettikleri Kur’an ayetleriyle ilgili doğru anlayışlar.

Read more
p1

Abdulvahap Kara

Abdulvahap Kara ( 1961- )
19 Kasım 1961 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu Gazipaşa İlkokulu, Abdülhak Hamit Ortaokulu ve Yeşilköy Ticaret Lisesi'ni bitirdi. 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Yüksek Teknisyenliği Bölümü'nden mezun oldu. 1982-1985 Yeşilköy Atatürk Havalimanı Elektronik Bölümü'nde görev yaptı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1987-1988 arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1988-1995 yıllarında, Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Hürriyet Radyosu’nda, Kazak Türkçesi yayınlarda editör olarak çalıştı.

1995 yılında Türkiye'ye dönerek, Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997’de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Kazakistan’da 1986 Almatı Olaylarının İçyüzü ve Etkileri” adlı teziyle yüksek lisans eğitimi yaptı. 2002’de “Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığı Yolundaki Mücadelesi” adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı.

Doktora tezi “Türkistan Ateşi Mustafa Çokay’ın Hayatı ve Mücadelesi” adıyla kitap olarak basıldı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2002 biyografi dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye’de ve Kazakistan’da yayınlanmış bir çok makalesi var. İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca gibi batı dillerinin yanı sıra Kazakça, Özbekçe, Kırgızca gibi Türk lehçelerini de bilmektedir.

Read more
p1

Adnan Ergeneli

Adnan Ergeneli
Ortaokulu Amasya’da, liseyi Ankara Erkek Lisesi’nde bitirdi. Fransa’da Grenoble Üniversitesi’nden 1933 yılında elektrik yüksek mühendisliği diploması aldı. Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli yerlerde elektrik mühendisliği yaptı. Keman çalmasını öğrendi. Daha sonra Cemal Reşit Rey’in kurduğu ilk senfoni orkestrası olan İstanbul Senfoni Orkestrası’nda keman çaldı. 1950 yılında, İstanbul Yıldız Teknik Okulu’nda (bugünkü Yıldız Üniversitesi), elektroteknik dersi öğretmenliğine başladı. Elektrik Bölümü Başkanlığı, 1963’ten sonra da müdürlük yaptı. 1969’da okul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi adını alınca, akademi başkanı ve profesör olarak çalıştı. 1981 yılında emekli oldu. 1989 yılına kadar ders vermeye devam etti.

ESERLERİ

Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları
Adnan Ergeneli
İletişim Yayınevi / Anı Dizisi

Mühendis Profesör Adnan Ergeneli'nin Çocukluğumun Savaş Yılları Anıları adını taşıyan kitabı, doğduğu yıl Trablusgarb nedeniyle çıkan İtalya Harbi'nden başlayarak, 12 yaşına gelinceye kadar geçirilen I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde, önce İstanbul'un, sonra da çeşitli Anadolu şehirlerinin toplumsal yaşamına tanıklık ediyor. Klasik müzikte usta bir kemancı olduğu bilinen Ergeneli'nin "Anılar"ının ortaya koyduğu derin gözlem gücü ve yalın üslup, kitabı edebi bakımdan da değerli kılıyor.

Read more
p1

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

Abdülhak Şinasi Hisar ( 1883-1963 )
1883'te İstanbul'da doğdu. 3 Mayıs 1963'te İstanbul'da yaşamını yitirdi. Romancı, Türkiye'de ilk edebiyat dergilerinden 1882-1883'te yayınlanan Hazine-i Evrak'ın yayıncısı, öykü ve eleştiri yazarı Mahmud Celaleddin Bey'in oğlu. Babası ona hayranlık duyduğu iki şair Şinasi ile Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarını verdi. Çocukluğu Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca'daki konaklarda geçti. Mürebbiyelerinden Fransızca öğrendi.Tevfik Fikret'ten aldı. 1905'te Mekteb-i Sultani'yi (Galatasaray Lisesi) bitirdi. 1905-1908 arasında Paris'te Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Jön Türk hareketine katıldı. 2'nci Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. 1909'da bir Fransız şirketine memur olarak girdi. 1924'te Reji İdaresi'nde çalışmaya başladı. Balkan Birliği Cemiyeti Genel Sekreterliği yaptı. 1945'te Uluslararası Barış Kongresi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. 1984'ten sonra ölümüne değin sürekli İstanbul'da kaldı. 1921'den sonra "Dergâh" dergisinde " Kitaplar ve Muharrirler" başlığıyla yazdığı eleştirilerle adını duyurdu. Yarın, İleri ve Medeniyet dergilerinde şiirleri, eleştirileri yayınlandı. Cumhuriyet'ten sonra Ağaç, Türk Yurdu, Ülkü ve Varlık dergileriyle, Milliyet ve Dünya gazetelerinde yazdı. İlk romanı "Fahim Bey ve Biz" 1942 Cumhuriyet Halk Partisi yarışmasında üçüncülük ödülü aldı. Bu eser eleştirmenler tarafından "akıcı bir dil ve yetkin bir üslupla kaleme alınmış" diye değerlendirildi. Romanlarında Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, sorunsuz insanların yaşamlarını yansıttı. Bu çevrelerin dışındaki yaşamı basit ve aşağı buldu. Fransız edebiyatçılardan etkilendi. Kahramanlarının hepsini dengesiz, gariplikleri olan, içine kapanık, başarısız ve hayalleriyle avunan kişiler olarak kurguladı. Olaylardan çok kahramanlarının duygu ve düşüncelerine öncelik verdi. Şiirsel bir dil ve özgün bir teknik kullandı.

ESERLERİ

ROMAN:
Fahim Bey ve Biz (1941)
Çamlıca'daki Eniştemiz (1944)
Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği (1952)

ANI VE DENEME:
Boğaziçi Mehtapları (1943)
Boğaziçi Yalıları (1954)
Geçmiş Zaman Köşkleri (1956)

İNCELEME-ANTOLOJİ:
İstanbul ve Pierre Loti (1958)
Yahya Kemal'e Veda (1959)
Ahmet Haşim'in Şiiri ve Hayatı (1963)
Aşk İmiş Her Ne Var Alemde (1955, antoloji)
Geçmiş Zaman Fıkraları (1958, antoloji)

Read more
p1

Abdullah Cevdet

Abdullah Cevdet ( 1869-1932 )
9 Eylül 1869'da Arapkir'de doğdu. 29 Kasım 1932'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Osmanlı siyaset adamı ve düşünür. Jön Türk hareketi ile 2'nci Meşrutiyet döneminin düşünce yapısında önemli etkisi oldu. Mamuret'ül-Aziz Askeri Rüşdiyesi ve Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi'ni bitirdi. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'ye girdi. Dindar bir kişi olarak yetişmesine rağmen, okulda yaygın olan biyolojik materyalizmden etkilendi. "Fünun ve Felsefe" kitabı 1897'de Cenevre'de basıldı. Bir felsefe kitabı olan bu eserinde İslam uleması ile biyolojik materyalist düşünürlerin görüşlerini bağdaştırmaya çalıştı. Rusya'dan gelen popülist akımın etkisiyle siyasetle ilgilenmeye başladı. 1889'da İttihad-ı Osmani Cemiyeti'ni kurdu. Bu cemiyer daha sonra İttihat ve Terakki adını aldı. Bir kaç kez tutuklandı. Bir süre okuldan uzaklaştırıldı. 1894'te tıbbiyeyi bitirdi, Haydarpaşa Hastanesi'nde göreve başladı. Kısa bir süre Diyarbakır'a gönderildi. Diyarbakır İttihat ve Terakki şubesini kurdu. Ziya Gökalp ile tanışıp örgüte girmesini sağladı. 1895'te bozgunculuk suçlamasıyla tutuklandı, Trablusgarp'a sürüldü. 1897'de Paris'e kaçtı. Jön Türk hareketi içindeki bölünme sırasında Ahmed Rıza Bey grubuna katıldı. 1987'de Cenevre'ye giderek Jön Türkler'in merkezi yayın organı olan "Osmanlı" gazetesini çıkardı. Batı eserlerinden çeviriler yaptı. Giyom Tel'i çevirdi. 2'nci Abdülhamit'le yapılan anlaşma uyarınca para alarak yazmamama sözü verdi. Ertesi yıl Trablusgarp ve Fizan'daki siyasi tutukluların affı karşılığı tekrar yazmama sözü verdi ve Viyana Sefareti doktorluğuna atandı. 1903'te Avusturya'dan sınırdışı edildi. Cenevre'ye geçip "Osmanlı" gazetesini tekrar yayınlamaya başladı. "İçtihad" dergisini çıkardı, bu ismi taşıyan bir yayınevi kurdu. Halkı Batı kültürü doğrultusunda eğitmek amacıyla eserler yayınladı.

1904'te Osmanlı Sarayı'nın baskıları sonucu İsviçre'den de sınırdışı edildi. İçtihad'ı Mısır'a taşıdı, etkinliklerini Kahire'de sürdürdü. "Adem-i Merkeziyet" cemiyetinin üyesi oldu. Bilimsel makaleler yazdı. 1906 Erzurum ayaklanmasında halkı başkaldırmaya çağıran bildiriler hazırladı. 1910'da İstanbul'a döndü. 1911'de İçtihad'ı yayınlamaya başladı. Dergi, yayınlanan dinsel içerikli yazılar nedeniyle sık sık kapatıldı. İttihatçılara karşı tutumunu sürdürdüğü için 1914'te derginin yanını durduruldu. "İkdam" gazetesindeki yazılarıyla ekonomide özel girişimlerin geliştirilmesini ve anglo-sakson eğitiminin yararlarını savundu. Mütareke döneminde İngiltere yanlısı bir tutum izledi. İngiliz Muhibleri Cemiyeti'nin kuruluşunda aktif rol oynadı. Kürt Teali Cemiyeti'nde çalıştı. Bahailiğin bir dünya dini olarak kabul edilmesini istemesi tepkilere yol açtı. Mütareke dönemindeki etkinlikleri nedeniyle Cumhuriyet döneminde devlet işlerinden ömür boyu uzak tutulması kararlaştırıldı. Yaşamının bundan sonraki bölümünde şiir kitapları yazdı, İçtihad dergisini yayınladı. Batı'dan belli bilgi ve teknolojiler aktarılırken, geleneksel değerlerinde korunması gerektiğini savundu. Ekonomik ve toplumsal kalkınma için seçkin kafaların seçilerek özel eğitimle yetiştirilmesini önerdi. İslam dinini düşünceyi kısırlaştırmak ve ulusal uyanışı engellemekle eleştirdi. Osmanlı milliyetciliği anlayışı yerine, imparatorluk içindeki tüm ulusların eşitliğine dayalı bir birlik görüşünü savundu. Cumhuriyet döneminde de Arap harfleri yerine Latin alfabesinin kullanılmasını savundu, kadınların toplumsal yaşama katkılarının artırılmasını destekledi. Psikoloji, sosyoloji, eğitim ve tarih alanında pek çok çeviri yaptı. Mevlana'dan bazı parçalarla, Hayyam'ın rubailerini Türkçeleştirdi.


BAZI ESERLERİ

Hadd-i Tedib (1903)
Ahmet Rıza Bey'e Açık mektup (1903)
Kahriyat (şiirler, 1906)
Dimağ ve Melekât-ı Akliye'nin Fizyolociya ve Hıfzıssıhhası (1919)
Cihan-ı İslama Dair Bir Nazar-ı Tarih ve Felsefi (1922)
Adab-ı Muaşeret Rehberi (1927)

Read more
p1

Vecihi Hürkuş

Vecihi Hürkuş ( 1896-1969 )
İstanbul, Arnavutköy Akıntıburnu'ndaki yalıda Rumların haçı suya attıkları gün olan 6 Ocak 1896'da dünyaya geldi. Babası İstanbullu bir aileden Gümrük Müfettişi Faham Bey, annesi Zeliha Niyir Hanım'dır. Üç yaşında iken babası ölmüş, çok genç yaşında dul kalan annesi, üç küçük çocukla birlikte kayınbiraderi, Harbiye'de eskrim ve resim hocası olan Şekür Bey'in yanına sığınmıştır. Üç kardeşin ortancası olan Vecihi çok canlı ve hareketli bir çocuktu. İlkokulu Bebek'te okudu. Üsküdar'da Füyuzati Osmaniye Rüştiyesi ve Üsküdar Paşakapısı İdadisi'nden sonra sanata olan ilgisiyle Tophane Sanat Okulu'na geçti. 1912'de Balkan Harbi'ne eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katıldı. Balkan Harbi sonunda Beykoz Serviburun'daki esir kampına kumandan oldu. I. Dünya Savaşı'na girerken Bağdat cephesine makinist olarak gönderildi. Orada bir uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a döndü. Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girerek tayyareci oldu. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda tayyareci olarak görev yaptı. Kurtuluş Savaşı içinde Akşehir'de Jandarma Komutanı Ratip Bey'in kızı Hadiye Hanım'la evlendi. Gönül ve Sevim isimli iki kızı oldu. Sonraki yıllarda, İstanbul'da iken sevdiği, ancak Anadolu'ya geçtiği için ailesi tarafından kendisine verilmeyen İhsan Hanım'la evlendi ve Perran isimli bir kızı daha dünyaya geldi. Üçüncü kez 1950'de Hadiye Hanım'la yeniden evlendi.
Hayatının sonlarında çok sıkıntı çekti, uçamayacak duruma düşürülen uçaklarının sigorta giderleri ve bunların faizleri de borcuna eklendiğinden, vatana hizmeti dolayısıyla bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz kondu. Ankara'da anılarını yazdığı sıralarda beyin kanamasından komaya giren Vecihi Hürkuş , insanoğlunun Ay'a ayak basmak üzere uçtuğu gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Read more
p1

Vaira Vike Freiberga

Vaira Vike Freiberga ( 1937-... )
(doğum tarihi 1 Aralık 1937, Riga) 1999'dan beri 2007 karar Letonya cumhurbaşkanıdır.

Yaşamı

II. Dünya Savaşı'nda ailesi iltica etmişler ve 1944'te ayrı ülkelerde yaşamaya başlamışlardır; Almanya, Fas ve Kanada. Öğrenimini Fas'ta Darouat ve ardından kızlar için olan Kazablanka'daki Mers-Sultan lisesinde tamamlamıştır.

17 yaşında, ailesiyle beraber Kanada'ya göçmüşlerdir. Orada bankada çalışmaya başlamıştır yüksek öğreniminden önce, Toronto Üniversitesi'nden mezun olup McGill Üniversitesi'nde psikoloji üzerine doktorasını vermiştir (1965).

Mesleki Kariyeri

1965'den 1998'e kadar Montreal Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak görev aldı. Kanada Bilim Konseyi'nde Başkan yardımcısı oldu. Leton Geleneksel Edebiyatı ve Kültürü üzerine 9 tane kitap yazdı ve röportajlar yaptı.

Marcel-Vincent ödülünü (1992) ve Killam Bursunu aldı (1993).

1998'de, Letonya Enstitüsü'nü yönetmek için Letonya'ya döndü.

Başkanlık Görevi

Bir sene sonra 1999 Haziranı'nda Letonya cumhurbaşkanı oldu ancak ilk turda aday olmadı ama Letonya Parlamentosu ilk turda cumhurbaşkanını seçemedi. Böylece Vaira Freiberga uzlaşma ile aday seçildi, çok saygı gördü siyasi parti olan Saeima'den ki hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen ve de 2003 yılındaki seçimlerde 88 oyla tekrar cumhurbaşkanı seçildi ve Letonya'da çok popüler oldu. Letonların sempatisi % 70'lerden % 85'lere kadar çıktı ve dışişlerinde çok aktif rol oynadı ve Letonya'nın gelişmesinde büyük bir çaba harcayıp Letonya NATO'ya ve 2004'te de AB'ye üye oldu. 7 Temmuz 2007 yılına kadar sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevini Valdis Zatlers'e devretti.

Özel Hayatı

Vaira Vike Freiberga evlendi Quebec Üniversitesi'ndeki bilgisayar öğretmeni Imants Freibergs ve iki tane çocukları oldu; Karlis ve Indra.

Read more
p1

V. George

V. George ( 1865-1936 )
V. George (3 Haziran 1865 - 20 Ocak 1936) , 1910-1936 arasında Birleşik Krallık hükümdarı.

VII. Edward'ın ikinci oğluydu. Mayıs 1892'de York dükü oldu. Babasının tahta çıkmasından sonra (1901) sonra Cornwall dükü ve Galler prensi oldu. 6 Mayıs 1910'da babasının yerine geçen George, 22 Haziran 1911'de taç giyerek resmen İngiltere kralı oldu.

Önce gelen: VII. Edward Birleşik Krallık Hükümdarı 1910 - 1936 Sonra gelen: VIII. Edward

Read more
p1

Vahi Öz

Vahi Öz ( 1911-1969 )
(doğum tarihi 3 Kasım 1911 - ölüm tarihi 12 Şubat 1969) Sinema oyuncusu.

Samsun Lisesi'nde okudu. 1928'de Samsun Gençlik Mahfeli'nde sahneye çıktı, oyunculuğa Halkevi piyeslerinde başladı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girerek profesyonel olarak oyunculuğa atıldı. 1938-1945 yıllarında Ankara Radyosu temsil kolunda görev yaptı. 1947'de ilk filmi olan Bir Dağ Masalı filminde oynadı. 1960'larda Horoz Nuri tiplemesiyle ün kazandı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapmıştır. 1968'de kendi adına bir de tiyatro topluluğu kurmuştur. Prostat kanserine yakalanarak hayata veda etmiştir.

Filmografi

Gençlik Günahı 1947 Bir Dağ Masalı 1947 Hülya 1947 Kanlı Taşlar 1948 İstanbul Geceleri 1950 Parmaksız Salih 1950 Deli 1952 Efelerin Efesi 1952 Kan Kardeşler 1952 Süt Kuzuları 1952 Şaban Çingeneler Arasında 1952 Yıldırım Beyazıt Ve Timurlenk 1952 Köprüaltı Çocukları 1953 Ahretten Gelen Adam 1954 Kadının Fendi 1955 Meçhul Kadın 1955 Basmacı Güzeli 1955 Kadifeden Kesesi 1956 Katibim 1956 İhtiras Rüzgarları 1958 Tütün Zamanı 1959 Felaket Kadını 1960 Cumbadan Rumbaya 1960 Bir Demet Yasemen 1961 Kara Dut 1961 Tatlı Günah 1961 Ayrı Dünya 1961 Hazreti Ömer'ın Adaleti 1961 Şafakta Buluşalım 1961 Sahte Prens 1961 Toto Ali Milyoner 1961 Ne Şeker Şey 1962 Gönül Avcısı 1962 Aşk Güzeldir 1962 Gol Kralı Cafer 1962 Badem Şekeri 1963 Ayşecik Canımın İçi 1963 Bazıları Dayak Sever 1963 Çapkın Kız 1963 Sayın Bayan 1963 Barut Fıçısı 1963 Bulunmaz Uşak 1963 Şaşkın Baba 1963 Şıpsevdi 1963 Tatlı Sert 1963 Yaralı Aslan 1963 Bir Öpücük Ver Bana 1963 Kadın Berberi 1964 Anasının Kuzusu 1964 Bomba Gibi Kız 1964 Kader Kapıyı Çaldı 1964 Fıstık Gibi Maşallah 1964 Bana Derler Külhanlı 1964 Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964 Keşanlı Ali Destanı 1964 Öpüşmek Yasak 1964 Ayşecik Çıtı Pıtı Kız 1964 Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi 1964 Turist Ömer 1964 Ayşecik Cimcime Hanım 1964 Filinta Kadri 1964 Fabrikanın Gülü 1964 Tamirci Parçası 1965 Şakayla Karışık 1965 Şepkemin Altındayım 1965 Kart Horoz 1965 Babamız Evleniyor 1965 Cici Kızlar 1965 Helal Adanalı Celal 1965 Sevdalı Kabadayı 1965 Sevişmek Yasak 1965 Sevgili Öğretmenim 1965 Nazar Değmez İnşallah 1965 Komşunun Tavuğu 1965 Çalıkuşu 1966 Çifte Tabancalı Damat 1967 Trafik Belma 1967 Nemli Gözler 1967 Bekar Odası 1967 Benimle Evlenir Misin 1968 Vuruldum Bu Kıza 1968 Kara Sevda 1968 Kanlı Nigar 1968 Bir Damat Aranıyor 1968

Yönetmenlikleri

Süt kuzuları Kan kardeşler 1952 Hacı baba 1965

Senaryoları

Süt Kuzuları 1952

Read more
p1

Kral V. Gustav

Kral V. Gustav ( 1858-1950 )
16 Haziran 1858'de dünyaya gelen Gustav V 1907'de tahta çıkmış ve 29 Ocak 1950'deki vefatına kadar tahta kalmıştır. Gustav V İsveç Kralı Oscar II ile Norveç Kraliçesi Sofia of Nassau en büyük oğullarıdır.

Gustav V

İsveç yönetimine direk olarak karışan son kraldır. 1916'da savunma bütçesiyle ilgili uyuşmazlık yaşamıştır. Kral tutucu bir kimseydi fakat demokratik hareketi ve işçi ücret haklarını tasvip etmiştir. Kral ayrıca son İsveç Başkomutanı olan kraldır (1907-1939) I. Dünya Savaşı boyunca Alman sempatizanı bir politika sergilemiştir. I. Dünya Savası hakkındaki politikasını Alman asıllı mütehakkim eşi etkilemiştir. 18 Aralık 1904'te iki İskandinav kralıyla birbirlerine destek vermek amacıyla bir görüşme gerçekleştirmiştir, diğer taraftan üçlü kral konferansıyla kuşkuya mahal vermememek ve Almanya saffında savaşta katılmak istiyordu.

Kral ve torunu prens Adolf , ikinci dünya savaşından önce Nazi liderleriyle beraber sosyalsize etmiş olmalarına rağmen bu muhtemelen sadece diplomatik amaçlıydı. Tarihçi Jörgen Weilbul'un notlarına göre müessir Macaristan'ın insanlık adına Yahudileri korumasını desteklemişlerdi. Roosevelt'in emriyle , Gustav V Hitler'e barış için müzakere yapılmasını önerdi "menfaatine olacak bir barış"olacaktı bu barış (1938) . Başbakan Hansson'a göre , kral hükümete eğer Almanya'nın isteklerine izin vermezse istifa etmek zorunda kalacağı konusunda gözdağı vermekteydi. ( Almanya İsveç topraklarında kuzey Finlandiya ve Kuzey Norveç'teki gibi askeri tümen araç vs bulunduracak üs istemekteydi. ) . 1947'de bu talebin doğruluğu tartışıldı . Başbakan Hansson'a göre. (1939-1941) Kral beyanında Almanya ile olabilecek herhangi bir çatışmadan kaçındığını belirtti. Ernst Wigtors , Gustav V ve Prens Gustav İsveç Hükümetine müttefike askeri araç ve asker bulundurabilecekleri İsveç'te bir üs verme konusunda razı etmeye çalıştılar fakat hükümet bu isteği geri çevirdi çünkü Almanya yüzünden ileride ceza alabileceklerini farkındaydılar. - Gustav V 29 Ekim 1950'de vefat etmiş ve tahta büyük oğlu Gustav VI Adolf geçmiştir.

Gustaf V (Oscar Gustaf Adolf) (doğum. 16 Haziran, 1858 - ö. 29 Ekim 1950) 1907 - 1950 yılları arasındaki İsveç Kralı'dır. İsveç ve Norveç Kralı Kral Oscar II ile Sophia of Nassau'nun oğludur.

Read more
p1

Özgü Namal

Özgü Namal ( 1978-... )
Doğum tarihi: 28 Aralık 1978 - Doğum yeri: Türkiye / İstanbul - Mesleği: Oyuncu

Özgü Namal (doğum. 1978, İstanbul) bir Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Özgü Kurtlar Vadisi dizindeki Elif Eylül karakterini canlandırdı. Bu dizi sonrasında popülaritesi arttı. Şimdi ise Koca Kafalar Tv şovunda sunculuk yapmakta,sempatik ve ilginç sunumlarıyla ilgi çekmektedir.

Biyografi

28 Aralık 1978 İstanbul doğumludur Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Duygu adında bir erkek kardeşi var. Daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu`nda oyunculuk eğitimi almıştır. Dans eğitimi de görmüş olan Namal`ın sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğraf da hobileri arasında yer almaktadır. Profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır (1997) .

-

Doğum: 28 Aralık 1978, Üsküdar-İstanbul

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü

Aile: Annesi Akile Hanım, üniversite mezunu ve emekli bir devlet memurudur. Babası Kubilay Bey, lise mezunu ve tekstil ticaretiyle uğraşmış, şu anda emeklidir. Özgü Namal doğma büyüme Üsküdarlıdır. İlköğretim ve lise eğitimini de Üsküdarda almıştır. Ailesi ve erkek kardeşi Üsküdar'da, kendisi ise Beşiktaş'ta oturmaktadır.

Film Geçmişi

TV Programları
 • KocaKafalar Tv


 • TV Dizileri
 • Bebeğim (2006)
 • Havada Bulut (2002)
 • Beşibiryerde (2002)
 • Kurtlar Vadisi (2003)
 • Affet Bizi Hocam (1998)
 • Kerem (1999)
 • Karete Can (2001)
 • Yeditepe İstanbul (2001)
 • Bir Filiz Vardı (2001)


 • Filmleri
 • Sır Çocukları (2000)
 • Anlat İstanbul (2002)
 • Büyü (2004)
 • Organize İşler (2005)
 • Beynelmilel (2006)
 • Polis (2006)
 • Mutluluk (2007)
 • - gönül

  Tiyatro Oyunları
 • Kiralık Oyun (2005) Ortaoyuncular
 • Taraf Tutmak (2004) Devlet Tiyatrosu
 • Apaçık (2002) Tiyatro Fora
 • Yan Etkili Konuşmalar (2000) Tiyatro Fora
 • Tekrar Çal Sam (2000) Tiyatro Fora


 • Aldığı ödüller
 • 14. Ankara Film Festivali


 • Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu (Sır Çocukları)

 • 8. Sadri Alışık Ödülleri


 • Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu (Sır Çocukları)

 • 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali


 • "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü - (Beynelmilel)

 • 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali


 • En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Mutluluk)

  Read more
  p1

  İdil Biret

  İdil Biret ( 1941-... )
  (doğum tarihi 21 Kasım 1941, Ankara) . Türk piyano sanatçısı.

  İlk piyano derslerini Mithat Fenmen'den aldı. TBMM'nin çıkardığı özel kanunla yedi yaşında Fransa'ya gönderildi. Nadia Boulanger'nin gözetiminde Paris Konservatuvarı'nın yüksek piyano, eşlikçilik ve oda müziği bölümlerini birincilikle bitirdi.

  Beş kıtayı kapsayan sayısız konserlerinde Boston Senfoni, Leningrad Filarmoni, Leipzig Gevvandhaus, Dresden Staats Kapelle, Sidney Senfoni, Tokyo Filarmoni, Paris Senfoni gibi orkestralarla Boult, Kempe, Keilberth, Sargent, Montreux, Leinsdorf, Scherchen, Rozhdestvensky, Mackerras gibi ünlü şeflerin yönetiminde çalmıştır. Montreal, Royan, Atina, Persepolis, Berlin, Ruhr dahil olmak üzere birçok uluslararası festivale katıldı. Gene "Uluslararası 1. İstanbul Festivalinde Yehudi Menuhin ile Ludwig van Beethoven'in sonatlarını, 1986 "Montpellier Festivali"nde Beethoven Senfonileri'nin Franz Liszt tarafından yapılan piyano uyarlamalarının tamamını dünyada ilk kez dört konserde seslendirdi.

  Kraliçe Elisabeth (Belçika) , Van Cliburn (ABD) , Busoni (İtalya) , Liszt (Almanya) , İskoçya gibi birçok uluslararası piyano yarışmasında jüri üyeliği yapan İdil Biret'in aldığı ödüller arasında "Lili-Boulanger" (Boston) , "Harriet Cohen/Dinu Lipatti" (Londra) , Polonya hükümetinin "kültür liyakat" ve Fransız hükümetinin "Chevalier de I'Ordre National de Merite" nişanları da bulunmaktadır.

  İdil Biret, 1971 yılından beri Devlet Sanatçısı'dır. Bugüne kadar seslendirdiği plak ve CD'lerin sayısı 80'i geçmektedir. Bunlar arasında plak tarihinde ilk kez komple proje halinde seslendirilen Beethoven/Liszt Senfonilerinin tamamı, Frederic Chopin'in bütün piyano eserleri, Johannes Brahms'ın bütün solo piyano eserleri ve konçertoları, Sergei Rachmaninoff'un bütün piyano eserleri yer almaktadır. Bunlar pek çok eleştirmenin hayranlığı ile karşılanmış ve sanatçının "çağımızın en önde gelen piyano ustalarından biri" olarak nitelenmesine yol açmıştır.

  1995'te Chopin'in bütün eserleri dizisi Varşova'da yapılan "Chopin Plakları Büyük Ödülü" yarışmasında jüri özel ödülünü almıştır. Aynı yıl kaydettiği Fransız besteci Pierre Boulez'in üç sonatını içeren CD Paris'te yılın "Altın Diyapozon" ödülünü almış ve Le Monde gazetesi tarafından 95 yılının en iyi plakları arasına seçilmiştir. 1997 yılında, 100. Ölüm Yıl Dönümü nedeniyle Brahms'ın tüm solo piyano eserlerini 5 konserlik bir dizide seslendirmiştir.

  Fransız yazar Prof. Dominique Xardel'in "İdil Biret-Une pianiste Turque en France" (Fransa'da bir Türk Piyanist İdil Biret) kitabı 2006 yılının Eylül ayında Fransa'da yayınlanmıştır. 2007 yaz başında Üner Birkan tarafından "Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti: İdil Biret" ismiyle Türkçe'ye çevrilmiştir. Daha önce İdil Biret'in de yer aldığı "Piyanistler" adında birçok piyanistle yapılan söyleşilerden oluşan bir kitap yapan Dominique Xardel, yalnızca İdil Biret'i anlatan bu yeni kitabında sanatçının hayatı ve kariyerinin yanısıra birçok değişik konudaki düşüncelerini de aktarmaktadır. Kitap 2007'nin Ekim ayında Stacatto-Verlag yayınevi tarafından Almanya'da "Idil Biret: Eine Türkischen Pianistin auf den Bühnen der Welt" adıyla yayınlanmıştır.

  Ödüller / Nişanlar
 • 1957 Paris Konservatuvarı, Konservatuvar Birinciliği
 • 1952 yılında Paris Konservatuvarı'ndaki Yüksek Solfej ve Deşifraj bölümlerini Birincilik Ödülü ile bitiren Biret, 1957 Haziran'ında Konservatuvar'da devam ettiği Piyano, Oda Müziği ve Eşlikçilik sınıflarının her birinden Birincilik Ödülü ile mezun oldu ve "Birincilerin Birincisi" unvanını aldı. . Reine Laurent Ödülü ve Popelin mükafatlarını kazandı.
 • 1954, 1964 Lily Boulanger Memorial, Boston
 • 1961 Harriet Cohen - Dinu Lipatti Altın Madalyası, Londra
 • Adelaide Ristori Nişanı, İtalyan Hükümeti
 • 1974 Kültür/Liyakat Nişanı, Polonya Hükümeti
 • Chevalier de l'Ordre du Merite, Fransa
 • 1995 Uludağ Üniversitesi Onursal Doktora
 • 1995 Grand Prix du Disque Chopin, Varşova
 • 1995 Altın Diyapozon, Fransa
 • 1971 Devlet Sanatçısı, Türkiye
 • 1988 Boğaziçi Üniversitesi Onursal Doktora
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Onursal Doktora
 • 1996 Sevda Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü Altın Madalyası
 • 2003 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Onursal Doktora
 • 2007 Polonya Üstün Hizmet Madalyası (Chopin eserleri kayıt ve seslendirmeleri nedeniyle)
 • 2007 35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Onur Ödülü


 • Diskografisi
 • The Art of Idil Biret: Bach - Brahms - Chopin - Debussy - Kempff Liszt/Berlioz - Rachmaninov - Schumann - Tschaikowsky 1997
 • Johannes Brahms, The Complete Works for Piano Solo and both Piano Concertos 2001
 • Brahms, Variations on a theme by Schumann op. 9 / Handel op. 24 / Paganini op. 3
 • Brahms, Piano Sonata No. 1 in C op. 1, Piano Sonata No. 2 in F Sharp Minor op. 2
 • Brahms, Piano Sonata No. 3 in F Minor op. 5 / Four Ballades op. 10
 • Brahms, Piano Pieces op. 76 / Two Rhapsodies op. 79, Fantasies op. 116
 • Brahms, Three Intermezzi op. 117 / Piano Pieces op. 118 & 119 Scherzo op. 4
 • Brahms, Waltzes op. 39 / Hungarian Dances Nos. 1 - 10, Naxos,# Brahms, Variations op. 21
 • Brahms, Theme and Variations / Sarabandes / Gavottes, Gigues / Canons / Rakoczy March
 • Brahms, 51 Exercises WoO 6
 • Brahms, Waltzes op. 39 (2. versiyon)
 • Brahms, Piano Concerto No. 1 op. 15; Schumann, Introduction and Allegro op. 134
 • Piano ödül nişanı aldı
 • Fryderyk Chopin, Complete Piano Music
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 1
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 2
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 3
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 4
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 5
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 6
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 7
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 8
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 9
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 10
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 11
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 12
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 13
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 14
 • Chopin, Complete Piano Music, Vol. 15
 • Chopin, Complete Piano Music, Piyano Konçerto No. 1 op. 11
 • Chopin, Complete Piano Music Piyano Konçerto No. 2 op. 21
 • Piano Music for Children: Debussy, Tschaikovsky, Schumann
 • Faure, Nocturne No. 13 B-Flat op. 119 from "Rarities of Piano Music at 'Schloss vor Husum'" 1989
 • Kempff, Italian Suite op. 68 - Piano Sonata op. 47, Transcriptions of Bach - Gluck - Handel - Mozart
 • Berlioz/Liszt: Symphonie Fantastique
 • Rachmaninov, Complete Works for Piano Solo, the four Piano Concertos, Paganini-Rhapsody
 • Rachmaninov, Etudes Tableaux op. 33 & op. 39
 • Rachmaninov, Preludes op. 23 / Cinq morceaux de fantaisie op. 3
 • Rachmaninov, Transcriptions and Arrangements (Bach, Behr, Bizet, Kreisler, Liszt, Mendelssohn, Mussorgsky, Rimsky-Korsakoff, Schubert)
 • Rachmaninov, Piano Sonata No. 1 in D Minor op. 28 / No. 2 op. 36
 • Rachmaninov, Morceaux de Salon op. 10 / Three Nocturnes, Four Pieces
 • Rachmaninov, Piano Concertos Nos. 2 & 3
 • Rachmaninov, Variations on a Theme of Chopin op. 22 and other Piano Works
 • Rachmaninov, Piano Concertos Nos. 1 & 4, Rhapsody on a Theme of Paganini
 • Rachmaninov, Piano Concertos Nos. 2 & 3
 • Rachmaninov, Piano Concertos Nos. 1 & 4, Rhapsody on a Theme of Paganini
 • Saint-Saens, Piano Concerto No. 2 in G Minor op. 22 & No. 4 in C Minor op. 44
 • Bach, Piano Concerto No. 1 D minor BWV 1052 & W. A. Mozart - Violin Concerto No. 5 KV 219
 • Beethoven, Piano Concertos No. 1 op. 15 & No. 4 op. 56
 • Beethoven, Piano Concertos No. 2 op. 19 & No. 3 op. 37
 • Piano Concerto No. 5 op. 73 "Emperor"
 • Liszt, Six Transcendental Studies after Paganini, Sonata in B Minor
 • Saint-Saens, Piano Concerto No. 5 in F op. 103 & Ravel, Piano Concertos in G Major & D Major for Left Hand
 • Ludwig Van Beethoven, The Complete Piano Sonatas, Volume 1, No. 7 op. 10/3, No. 21 op. 53 'Waldstein', No. 25 op. 79
 • Ludwig Van Beethoven, The Complete Piano Sonatas, Volume 2, No. 23 op. 57 'Appassionata', No. 28 op. 101, No. 31 op. 110
 • Robert Schumann, Fantasiestücke (Fantasy pieces) op. 12 & Johannes Brahms, Three Intermezzi op. 117
 • Johannes Brahms, Variations on a Theme of Haendel op. 24, Variations on a Theme of Paganini op. 35
 • Sergei Prokofiev, Piano Sonate No. 7 & Bela Bartok, Six Roumanien Dances - Suite op. 14 - Six Bulgarian Dances - Allegro Barbaro
 • Ludwig van Beethoven, Piano Sonata No. 15 "Pastoral" & Johannes Brahms, Eight Capricci and Intermezzi op. 76
 • Sergei Rachmaninov, Variations on a Theme of Corelli op. 42, Moments musicaux op. 16
 • Sergei Rachmaninov, Variations on a Theme of Corelli op. 42, Moments musicaux op. 16
 • Pierre Boulez, Piano Sonata No. 2 & Anton Webern, Variations op. 27
 • Alban Berg Piano Sonata op. 1 with chamber music of Schoenberg and Webern 1975
 • Maurice Ravel: Serenade grotesque, Gaspard de la Nuit & Igor Strawinsky: The Five Fingers, A Waltz for Children, Three Scenes of Petrouchka, 1976
 • Sergei Prokofiev, Piano Sonata No. 2 - Frederic Chopin, Two Mazurkas - Alexander Scriabi, Piano Sonata No. 10, 1977
 • İlhan Mimaroğlu (* 1926) , Sessions, Castiglioni - Cangianti, Bouccourechliev - Archipel IV, Brouwer - Sonata 'Pian e Forte', 1978
 • Hector Berlioz, Symphony Fantastique op. 114, Piano version by Franz Liszt, 1979
 • Sergei Rachmaninov, Prelude in C sharp minor - Nikolai Miaskovsky, Piano Sonatas No. 2 and No. 3 - Alexander Scriabin, Five Preludes op. 74, 1980
 • Gustav Mahler, Piano Quartet - Cesar Franck, Piano Quintet, 1982
 • Ludwig van Beethoven, Piano Sonata No. 8 "Pathetique", Piano Sonata No. 29 "Hammerklavier", 1986
 • Ludwig van Beethoven / Franz Liszt, Complete Symphonies, piano version by Liszt, 1986 rroirs - La Valse
 • Frydyric Chopin, Selected Piano Works, Etudes op. 10 Nos. 3-6, 8, 12; Etudes op. 25 Nos. 1, 5, 7; Waltzes op. 18, op. 34/1-3, op. 42, op. 64/1-3, op. 69/1-2
 • Read more
  p1

  Nuri Sesigüzel

  Nuri Sesigüzel ( 1943-... )
  (doğum tarihi 1943 - Birecik) - Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusu.

  13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına baladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Seks filmleri furyasına kadar çeşitli filmlerde rol aldı.

  Bir "45'lik" plağının kapağı -

  Filmografisi
 • Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977
 • Deli Deli Tepeli 1975
 • Bahtı Kara Yarim 1975
 • Başa Gelen Çekilir 1974
 • Züleyha 1973
 • Günahımı Çekeceksin 1970
 • Kaderin Oyunu 1970
 • Ham Meyva 1970
 • Bir Aşk Türküsü 1969
 • Dost Hançeri 1969
 • Gelin Ayşem 1969
 • Kendi Düşen Ağlamaz 1969
 • Mahallenin Namusu 1969
 • Mezarımı Taştan Oyun 1969
 • Tütüncü Kız Emine 1969
 • Vatan Borcu 1969
 • Gül Ayşe 1969
 • Kara Sevda 1968
 • Yayla Kartalı 1968
 • Kara Yazım 1968
 • Yaşamak Haram Oldu 1968
 • Mezarım Mermerden Olsun 1968
 • Acı Türkü 1967
 • Garipler Sokağı 1967
 • Acı Tutku 1967
 • Aşkınla Divaneyim 1967
 • Seher Vakti 1966
 • Kara Tren 1966
 • Fabrikanın Şoförü 1966
 • Geceler Yarim Oldu 1966
 • Kartal Yavrusu Hamido 1966
 • Burçak Tarlası 1966
 • Ağlayan Gözler 1965
 • Fabrikanın Gülü 1964
 • Kara Yılan 1963
 • Read more
  p1

  Peker Açıkalın

  Peker Açıkalın ( 1963-... )
  (doğum tarihi 24 Kasım 1963 - Kars) Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.

  İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır. 1987 yılında Nilüfer Açıkalınla evlenir, 1994 yılında ise boşanmışlardır. Sanatçı ilk önce 1982 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıkmıştır. Dizide aynı zamanda Levent Tülek de rol almıştır.

  Birçok dizide rol almıştır. Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle ekrana taşımış ancak çeşitli sebeplerden dolayı Avrupa Yakası kadrosundan ayrılmıştır. Dizi kadrosuna Binnur Kaya ve Gürgen Özü dahil ederek yoluna devam etmektedir. Ünlü oyuncu şu sıralar TRT 1de yayınlanan başrollerinde Emre Altuğ ve Ragga Oktayın bulunduğu Mert ile Gert dizisinde Zihni Göktayın oğlunu oynamaktadır.

  Read more
  p1

  Türkan Saylan

  Prof. Dr. Türkan Saylan (13 Aralık 1935, İstanbul) , Türk doktor ve yazar.

  1944 - 1946 yıllarında Kandilli İlkokulu ve 1946 - 1953 yıllarında Kandilli Kız Lisesinde okumuştur. 1963de İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1964 - 1968 yılları arasında Sosyal Sigortalar Nişantaşı Hastanesinden Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığını almıştır. 1968 yılında İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalında Başasistanlığa başlamıştır. 1971de İngiliz Kültür Heyetinin bursuyla İngilterede ileri eğitim görmüş, 1974 de Fransada 1976da yine İngilterede kısa süreli çalışmalar yapmış, 1972de doçent, 1977de profesör olmuştur.

  1976 yılında lepra (cüzzam) çalışmalarına başlamış, Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfını kurmuştur. 1986da kendisine Hindistanda "Uluslararası Gandhi Ödülü" verilmiştir. 2006 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütünün Lepra konusunda danışmanlığını yapmıştır. Uluslararası Lepra Birliğinin (ILU) kurucu üyesi ve Başkan yardımcısıdır. Avrupa Dermato Veneroloji Akademisinin ve Uluslararası Lepra Derneğinin üyesidir. Dermatopatoloji Laboratuvarının, Behçet Hastalığı ve Cinsel İlişkiyle Bulaşan Hastalıklar Polikliniklerinin kurulmasında yer almıştır.

  1981-2002 yılları arasında 21 yıl, gönüllü olarak Sağlık Bakanlığı İstanbul Lepra Hastanesi Başhekimliğini yapmıştır. 1982 - 1987 yılları arasında, İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığını, 1981 - 2001 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürütmüştür. Aynı kliniğin öğretim üyesi olarak 2002 yılı sonuna kadar çalışmış ve 13 Aralık 2002 tarihinde emekli olmuştur.

  1989da, bir grup Atatürkçü aydın tarafından devrim yasalarını ve laik düzeni koruyup geliştirmek amacıyla oluşturulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin (ÇYDD) kurucularındandır ve halen Genel Başkanlığını yürütmektedir. 1990da oluşan "Öğretim Üyeleri Derneği"nin kurucusudur ve ilk dönem II. Başkanlığını yapmıştır. 1990da oluşturulan "İÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi"nin kuruluşunda görev almış ve 1996ya kadar Müdür Yardımcılığı ile Kadın Sağlığı derslerinin koordinatölüğünü yapmıştır.

 • 1995de mezun olduğu lise için oluşturulan Kandilli Kız Lisesi Kültür ve Eğitim Vakfı (KANKEV) nın ve 1995de kurulan Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÜRKÇAĞ) nın kurucusu ve başkanıdır. Birçok mesleki ve sosyal derneğin üyesidir.
 • 1996da İstanbul Üniversitesi kendisine "Atatürk İlke ve Devrimleri" ödülünü vermiştir. İngiltere dermatologlarının derneği olan Dowling Kulübü (1978) ve "Kuzey Amerika Klinik Dermatoloji Derneği" (1996) tarafından onur üyesi seçilmiştir. Bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görülmüştür. "Atatürk İlke ve Devrimleri Ödülü" İstanbul Üniversitesi (1996) , "Ülkemizde Yılın Kadını Ödülü" (1990) , "Melvin Jones Ödülü" (1991) , "Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü" İncirli Lions (1996) , "Kuvayi Milliye Ödülü" Haliç Rotary (1997) , "Fahrettin Kerim Gökay Ödülü" Türk Lions Vakfı (1997) , "Türkiye Ziraatçiler Birliği Dayanışma Ödülü" (1998) , "75. Yıl Ödülü" Türk Kadınlar Birliği Şişli Şb. (1998) , "Uğur Mumcu - Muammer Aksoy Ödülü" ADD İstanbul Şubesi (1999) , "Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Onur" Ödülü" (2000) , İtalya "Foyer des Artistes Kurumu Ödülü" (2001) , Cüzzamlı Hastalara verdiği uzun süreli hizmet ve getirdiği bakış açısı nedeniyle "Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği 2001 Yılı Ödülü", "Atatürk Ödülü" Amerika / Atatürk Topluluğu (2001) , "Sanat Kurumu Onur Ödülü" (2002) , "Atatürk / Çağdaşlık Ödülü" Dünya Atatürkçü Kuruluşları (10 Kasım 2003) , "Üstün Hizmet Ödülü" Yıldız Teknik Üniversitesi (2004) , eğitime yaptığı katkılar nedeniyle "Eğitim Ödülü" TED Koleji, "kendinden once hizmet" ilkesine örnek davranışı nedeniyle "100. Yıl Mesleki Başarı Ödülü" Rotary Kulübü, "İnsan Hakları Ödülü" İzmir Karşıyaka Belediyesi (2004) , "Türkiyenin En İyi Eğitimcisi" Ödülü - Tempo Dergisi (2004) , Kültür Üniversitesinin İstanbul genelindeki üniversitelerin öğrenci ve öğretim üyeleri arasında yaptığı anket sonucunda "Yılın En Yürekli Kadını Ödülü" (2004) , "Puduhepa Ödülü" - Adana Kütür Sanat Derneği (2005) , "Meslek Hizmetleri Ödülü" Ankara Emek Rotary Kulübü (Ekim 2005) , "Toplumsal Barış Ödülü" Barış Radyo, "İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü" - SODEV Sosyal Demokrasi Vakfı (2005) , "İyi Kalpli Ol Ödülü" Türk Kalp Vakfı (2006) , "Yılın Başarılı İş Kadınları Ödülü" Dünya Gazetesi (2006) , "ÇEK Eğitim Ödülü", Çağdaş Eğitim Kooperatifi (2006) .
 • Gönüllü kuruluş olarak; ÇYDDnin Genel Başkanlığını, TÜRKÇAĞ ve KANKEV Vakfı Başkanlığı ile Cüzzamla Savaş Derneği ve Vakfı Başkanlığını, sürdürmektedir.
 • 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 31 Mart 2000 tarihinde Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevi sürdürmektedir.
 • Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2 Şubat 2001de YÖK üyeliğiyle görevlendirilmiş ve bu görev Şubat 2007de bitmiştir.
 • 2003 - 2004 arasında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyeliği ve İstanbul İl İnsan Hakları Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.
 • 2005 yılı başı olarak, toplam 440 yayını bulunmaktadır. Bunların 50si yabancı dergilerde yayınlanmış tıbbi çalışmaları, 204ü tıbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri, 186sı ise Türkçe tıbbi dergilerde ve kongre kitaplarında yayınlanmış araştırma, derleme ve olgu bildirimleridir.
 • 2si kitap, 3ü seminer kitabı olmak üzere 5 yayını editör grubunda yer almıştır. 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Deri ve Zührevi Hastalıklar El Kitabı adlı ve 5 baskı yapan ders kitabı, makalelerini içeren ve üç baskı yapan Cumhuriyetin Bireyi Olmak, çocukluk yaşamını anlatan ve 4 baskı yapan "AT KIZ", son yazılarının toplandığı ve 2003de yayınlanan Cumhuriyetin Bireyi Olmak II, 2004te Mehmet Zaman Saçlıoğlunca kaleme alınıp T. İş Bankasınca bastırılan, yaşamının öyküsünü içeren ve altı baskı yapan Güneş Umuttan Şimdi Doğar, 2006da yayınlanan Cumhuriyet Radyoda konuklarıyla yaptığı söyleşilerden oluşan "Geçmişten Geleceğe Radyo Cumhuriyette Çağdaş İnsan Söyleşileri" olmak üzere altı kitabı yayınlanmıştır. 2005de Cumhuriyetin Bireyi Olmak I ve II, son dönem yazıları da eklenerek genişletilmiş ve birleştirilmiş baskı şeklinde yayınlanmıştır. Zehra İpşiroğlunun Türkan Saylanla yaptığı, uzun zaman dilimini içine alan bir söyleşiyi kapsayan kitap Yapıcılığın Gücü 2006da yayınlanmıştır.
 • 14 Nisan 2007 Ankara-Tandoğan ve 29 Nisan 2007 İstanbul-Çağlayan mitinglerinin organizasyonunda ve icrasında bulunmuştur.
 • Biri grafiker diğeri hekim iki oğlu ve iki torunu vardır.


 • Bir süredir tedavisi sürmekte olan Saylan 18 Mayıs 2009 günü sabah saatlerinde hayata gözlerini yummuştur.

  Read more
  p1

  Olgun Şimşek

  Olgun Şimşek ( 1971-... )
  (doğum tarihi 1971 - Bursa) - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

  İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, oyunculuk ana sanat bölümü mezunu olan sanatçı, 1993 yılında sanat hayatına başladı. Tvde şov programlarında çıkan Şimşek, Bir Demet Tiyatrodaki Kudret tiplemesiyle, geniş kitlelerce tanındı. Bir dönem Şebnem Sönmezle evlilik yapan sanatçı, Yazı Tura filmiyle birçok ödül kazanmıştır.

  Ödülleri
 • 12. Adana Altın Koza Film Şenliği - 2005, En İyi Erkek Oyuncu, Yazı Tura
 • 11. Ankara Film Festivali - 1999, Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu, Karışık Pizza
 • 11. Ankara Film Festivali - 1999, En İyi Erkek Oyuncu, Yazı Tura
 • 41. Antalya Film Şenliği - 2004, En İyi Erkek Oyuncu, Yazı Tura
 • 24. İstanbul Film Festivali - 2005, En İyi Erkek Oyuncu, Yazı Tura
 • 26. Siyad Türk Sineması Ödülleri - 2004, En İyi Erkek Oyuncu Yazı Tura


 • Filmografisi
 • Beyaz Gelincik - 2005
 • Kapıları Açmak - 2005
 • Yazı Tura - 2003
 • Alacakaranlık - 2003
 • Beşik Kertmesi - 2002
 • Yeşil Işık - 2001
 • Yedi Numara - 2000
 • Karışık Pizza - 1998
 • Dış Kapının Mandalları - 1998
 • Bir Demet Tiyatro - 1997
 • Sihirli Ceket - 1996
 • Yer Çekimli Aşklar - 1995
 • Aziz Ahmet - 1994
 • Gülşen Abi - 1994
 • Tersine Dünya - 1993
 • Read more
  p1

  Vanessa Anne Hudgens

  Vanessa Anne Hudgens ( 1988-... )
  Vanessa Anne Hudgens 14 Aralık 1988'de Greg ve Gina Hudgens'ın kızı olarak dünyaya geldi. Salinas, California'da küçük kız kardeşi Stella ile bir aktris gibi büyütüldü. Babasının soyu İrlandalı, Annesinin soyu Filipinli. Kariyeri bir reklam filmiyle başladı. Aslında arkadaşının olan bir rol, o gidemediği için Vanessa'ya soruldu. Bu şekilde kariyerindeki ilk basamakları tırmandı. Daha sonra tiyatroyla devam etti. Evita, Carousel, The Wizard of Oz, The King & I, The Music Man, Cinderella, and Damn Yankees oynadıklarından birkaçı. Sinema filmlerine ise TrunderBirds ve ThirTeen ile başladı. TV dizileri ise "Quintuplets", "Brothers Garcia" gibileri. 2005'te kariyerinin en büyük çıkışını yaptı. "High School Musical" filminde Zac Efron ile baş rolü paylaştı. Filmde zeki ve tatlı Gabriella Montez'i oynadı. Filmde sadece oyunculuk yeteneğini değil. , dans ve şarkıcılık yeteneğini de gösterdi. Şu ana dek sayılamayacak kadar çok dizide konul oyunculuk yaptı. Arada bir "The Suite Life of Zack and Cody"de başrol oyuncularıyla (Ashley Tisdale) oynadı. 2006'da Hollywood Records'dan ilk albümü "V" yi çıkardı. Albüm 500,000'den fazla sattı. Hatta albümünden "Say Ok" adlı şarkının klibinde Zac Efron ile birlikte oynadı. 17 Ağustos'ta filmin 2. serisinde gene Gabriella Montez'i canlandırdı. Filmin 3. serisinde tekrar bu rolü canlandıracağını, basına sızan çıplak fotoğrafların bu durumu değiştirmeyeceği Disney tarafından duyuruldu.

  Read more
  p1

  Refet Angın

  Refet Angın ( 1915-... )
  Refet Angın, (doğum. 18 Mart 1915 - Gelibolu, Çanakkale) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın öğretmenlerinden.

  Geliboluda Emmiyet Amiri Hafız Şerif Beyle Halime Hanımın üç çocuğundan en büyük çocuğu olarak 1915de dünyaya geldi. Babası bir Kuvay-i Milliye üyesidir. Mustafa Kemalin arkasından Anadoluya gidip orta cephede üç yıl savaşmıştır. İlk okul denemesini mahalle mektebinde yaşayan Angın, bu sistemdeki eğitime ancak iki gün dayanabilmiştir. Okuma yazmayı annesinden öğrenen Refet Angın, Cumhuriyetin ilanı ve Tevhid-i Tedrisat Kanunundan sonra Geliboluda açılan iki okuldan biri olan Cumhuriyet Okulu sınavını kazanarak okula üçüncü sınıftan başladı, henüz küçük bir çocukken öğretmen olmaya da karar vermişti.

  Mustafa Kemal Atatürk ile yolları birçok kez kesişen Refet Angın, birinci karşılaşması olan ilk okul yıllarında Atatürkün "Büyüyünce ne olacaksın çocuk" sözüne, "öğretmen" diye cevap verir. İkinci karşılaşmalarında ise Öğretmen Okulu öğrencisidir ve Atatürke "Bakın sözümü tuttum Paşam. Öğretmen olacağım işte" dediğinde, Atatürk onun Geliboludaki küçük kız olduğunu derhal hatırlar ve bunu belirterek, ne öğretmeni olmak istediğini sorar. Matematik cevabını alınca "Hayır tarih öğretmeni olacaksın. Çünkü nesillere tarihlerini öğretmek en önemli vazifedir" sözü üzerine Refet Angın, tarih öğretmeni olmaya karar verir.

  1955 - 1975 yılları arasında Ankarada görev yapan Angın, Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi Müdüreliğini de yürütür. Daha sonraki meslek hayatını İstanbulda sürdüren Angın, Atatürkün 100üncü yaş kutlamalarında görevlendirilir. İlk Öğretmenler Gününde ise yılın öğretmeni seçilir. Tarih öğretmenliğinden 1982de emekli olan Refet Angın, Yıldız Teknik Üniversitesi senatosunun 29 Haziran 2006 tarihinde aldığı kararla onursal doktora unvanını yapılan bir törenle almıştır. Halen Bakanlık Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir.

  Read more
  p1

  Tugay Kerimoğlu

  Tugay Kerimoğlu ( 1970-... )
  Tugay Kerimoğlu (doğum tarihi 24 Ağustos 1970 - Trabzon) Türk futbol oyuncusudur. 2001 yılından bu yana İngiltere'nin Blackburn Rovers F. C. takımında forma giymektedir. Tugay Blackburn'den önce İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Rangers F. C. takımında 25 maç oynadı ve üç gol attı. Euro 2000 ve 2002 Dünya Kupası'nda da milli takımda oynayan Tugay; 2003 yılında; Türkiye Euro 2004'e katılamaması ile milli takımdan kendi isteğiyle emekli oldu.

  Tugay genelde orta saha'da ya defansif ya da oyun kurucu olarak oynamaktadır. İki ayağını da çok iyi kullanabilen Tugay, yerini bulan uzun pasları ve uzaktan attığı isabetli şutları ile tanınır. Tugay'ın bu enerjisi son iki sezondur sözleşmesinin yenilenmesiyle ödüllendirilmiştir.

  Galatasaray'da 1990'dan 1999 yılına kadar oynayan Tugay; 6 kez Türkiye Ligi şampiyonluğu, 4 kez Türkiye Kupası kazandı. Ocak 2000'de Rangers'a transfer olan Tugay, burada da İskoçya Ligi şampiyonluğunu ve İskoçya Kupasını kazandı. 2001-02 sezonunda da Blackburn'e transfer olduğunda da, ilk sezonunda İngiltere Lig Kupasını kazandı.

  2003-04 sezonunda Blackburn'ün en iyi futbolcu seçilen Tugay; performansını devam ettirmesiyle 2006-07 sezonunda da Blackburn'ün en önemli futbolcularından biri olmuştur. 2004 sezonuna kadar da; Galatasaray'dan eski hocası Graeme Souness'ın teknik direktörlüğünde çalışmıştır.

  Blackburn'deki ilk golünü Blackburn'un West Ham United'ı 7-1 yendiği maçta uzaktan bir şutla atan Tugay; ilk maçını da Southampton F. C. karşısında oynadı.

  Tugay Blackburn Rovers taraftarlarının en beğendiği futbolcular arasında yer alır; velhasıl ilk sezonunda lig kupasını kazanılmasında önemli rol oynamıştır. 2006/07 Uefa Kupası'nda FC Basel karşısındaki 3-0 lık galibiyette ceza sahası dışından attığı gol ile dikkatleri çeken Tugay; birkaç maç sonra Tottenham karşısında da benzeri bir gol atmış ve karşılaşmada kırmızı kart görmüştür.

  Blackburn'un hocası Mark Hughes; Tugay'ın yeteneklerine hayran olduğunu belirtmiş ve 2007-08 sezonunda da Tugay'ı takımında istediğini iletmiştir.

  Tugay Lucas Neill'in 2007 yılı başında West Ham United'a transfer olmasıyla Blackburn'ün birinci kaptanı olmuştur. Genelde medya'nın ilgisine karşılık vermez, oldukça iyi bir ingilizcesi ve espri kabiliyeti olmasına rağmen; nadiren söyleşi yapar.

  Read more
  p1

  Berdan Mardini

  Berdan Mardini ( 1978-... )
  Anne ve babası Mardinin Yaylabaşı köyünden olan Mardini, 5 Kasım 1978de Diyarbakırda doğdu. Yedi kardeşin 6. sı olan olan Mardininin babası T. Z. D. Kurumunda çalışan bir devlet memuruydu. Babasının mesleği nedeniyle eğitimini değişik illerde sürdürmek zorunda kaldı.

  İlkokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakırın Çınar ilçesinde okudu. Daha sonra babasının tayini çıkınca, ailesiyle birlikte Ispartanın Gelendost taşındı. İlkokul üçüncü sınıfa Gelendostta devam etti. O yıllarda yeteneği ön plana çıkmaya başlıyordu. Okulda oynadığı piyes, tiyatro gibi sanat alanlarında sesinin güzelliği çevresi tarafından fark edildi.

  İlkokul 5. sınıfta düzenlenen ilçeler arası şiir yarışmasında üçüncü oldu. Daha sonra ortaokul yıllarında okulun düzenlediği bir çok sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev aldı. Ortaokulda üç, lisede iki sene tiyatro oynadı. Yine okulun düzenlemiş olduğu ses yarışmasında birinci oldu. O dönemler müziğe daha fazla merak sarmaya başlamıştı. Enstrüman çalmayı çok istiyordu. Okulun açmış olduğu bağlama kursuna ablası ve ağabeği yazıldığı için kendisi yazılamadı. Ama o kadar hevesliydi ki ağabeyi ve ablası evde çalışırken onları seyreder, daha sonra bağlamayı gizlice alıp kendi kendine çalışırdı. Bir süre sonra kendide bağlama çalmaya başladı. Derken babası emekli oldu ve ağabeğiyle ablasının, daha önce gittiği İstanbula yerleşmek zorunda kaldı.

  İstanbulda Avcılara yerleşti. Avcılar Süleyman Nazif Lisesinde eğitimine Lise üçüncü sınıftan devam etti. Bir senelik okul yaşantısı içerisinde yine okulun düzenlediği konser ve faaliyetlerde yer aldı. Üniversite sınavını kazanamadı ve iş hayatına atıldı. Babasının açmış olduğu tekstil firmasında kardeşleriyle birlikte çalışmaya başladı. Burada işin bütün safhalarında çalıştı. Ortacı, makineci ve pastalcı olarak çalıştı. İki senesini burada geçirdikten sonra firmalarının yakınındaki bağlama kursuna yazıldı. Orada çok iyi bağlama çalan birine rastladı. Bir gece onunla birlikte Avcılar sahilde bir bara gidip eğlenmeye karar verdiler. O barda ses düzeni henüz yeni kurulduğu için herkes kendi masasında çalıp söylüyordu. Kendi kendilerine mırıldanırken barın sahibi rica etti ve ses düzeniyle okumasını istedi. Orada bir iki türkü okuyunca çok beğenildi ve geceleri sahneye çıkması istendi.

  Aslında sahne anlamında müzik hayatına başlaması tamamen bir tesadüftü. Bu dönem içerisinde sabahtan akşama kadar işyerinde, işten sonra da ailesinden gizli olarak sahne hayatına başladı. Çevresi çok başarılı olduğuna inanıyordu. İstanbulun değişik semtlerinden teklifler gelmeye başlamıştı. Bu arada profesyonel anlamda müziğe merak sarmaya başlamış ve teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Ama konfeksiyon hayatı devam ediyordu. İkisinin de bir arada gitmeyeceğini düşünerek ailesine gece sahne aldığını ve artık müzikle uğraşmak istediğini söyledi. Ailesinden de olumlu yanıt aldı.

  Konfeksiyon hayatına son verip Bakırköy Prestij Bardan gelen teklifi doğrultusunda orada çalışmaya başladı. Prestij Barda sahne almaya başladıktan sonra, farklı birçok teklifler gelmeye başladı. Profesyonel bir müzik hayatı için nota ve solfej dersleri alarak kendisini bu anlamda geliştirmeye başladı. Aslında konservatuar okumak istiyordu, hatta sınavlarına da girdi, fakat başarılı olamadı. Yalnız bu işin okulunu okumanın şart olmadığını, insanın kendini bu anlamda geliştirmek için dışarıdan da özel eğitimler alabileceğini ve kendini hazırlayabileceğini düşünüyordu.

  Bir iki yıl Bakırköyde sahne aldıktan sonra Etiler Zorba Taverna haftanın bir günü türkü gecesi yapmasını istemişti. Pazar günleri orada çıkmaya başladı. Bir dönem sonra şu sıralar da sahne aldığı yer olan Taksim Mektup Barda çıkmaya başladı. Sahne yıllarına başladıktan sonra kendisinden iki yaş büyük olan ağabeğide gitar çalmaya başlayarak Berdana sahnede eşlik etmeye başladı. Nihayet profesyonel çalışması 2000 yılının kasım ayında piyasaya çıktı. Albümü Canan Prodüksiyon tarafından yapılmıştı. Ama gerek yapım hatası gerekse tanıtım hatası kitlelere onu ulaştıramamıştı. Bu albüm kendisi için iyi bir tecrübe oldu. 2000 yılından 2002 yılına kadar bu anlamda mücadele verdi ve sonunda istediği albümü yaptı.

  Read more
  p1

  Pınar Altuğ

  Pınar Altuğ ( 1974-... )
  Pınar Altuğ (doğum tarihi 2 Eylül 1974, [İzmir]), Türk manken ve dizi oyuncusu.

  Saint Benoit Fransız Lisesinde okudu. Lise 2. sınıftayken mankenlik yapmaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümüne girdi. 1994 yılında ise Türkiye güzeli seçildi ve üniversite eğitimini bıraktı.

  1995 yılında ise TV hayatı başladı. Çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1995-1998 yılları arasında da çeşitli magazin programlarında yerini aldı.

  1999da "Pınarın Yemek Zevki" adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

  2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ve olaylı şekilde boşandı. 2001 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı.

  Ardından "Omuz Omuza", "Davetsiz Misafir" ve "İlk Aşkım" dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında kendi adıyla "Pınarın Mutfağından" yemek kitabını çıkarttı. 25 Eylül 2005 tarihinde eşi Umut Elçioğlu ile bazı sorunlardan dolayı ayrıldı. 2004 yılında Türkiyenin Yıldızları programını sunmaya başladı. 2005-2006 yıllarında ise Türkiyenin Yıldızları programını sunmaya devam etti.

  Yağmur Atacan ile evlidir. 27 Ocak 2009 tarihinde Su adını verdikleri kızları oldu.

  Read more
  p1

  Figen Han

  Figen Han (1950-...)
  Figen Han, (asıl adıyla Nevval Karpuz) (doğum tarihi 5 Şubat 1950), sinema oyuncusu. 1967 yılında sinemaya adım attı. Başlangıçta fantastik filmlerde rol aldı, daha sonra 70lerin seks furyası döneminde vamp kadın tiplemesiyle adını duyurdu.

  Filmleri (oyuncu-73 Film)
 • Göklerdeki Sevgili 1966
 • Killing Canilere Karşı 1967
 • Osman Efe 1969
 • Dönüşü Olmayan Yol 1969
 • Sevgili Babam 1969
 • Uykusuz Geceler 1969
 • Vur Okşa ve Öp 1970
 • Cilalı İbo Almanyada 1970
 • Adım Beladır 1970
 • Her Günaha Bir Kurşun 1970
 • Ölüm Fermanı 1970
 • Gülüm Nuri 1970
 • Kralların Öfkesi 1970
 • Duyduk Duymadık Demeyin 1970
 • Şıllık 1970
 • Bir Çuval Para 1970
 • Mazi Kalbimde Yaradır 1970
 • Casus Kıran / Yedi Canlı Adam 1970
 • On Küçük Şeytan 1971
 • Önce Sev Sonra Öldür 1971
 • Ölüm Bana Vız Gelir 1971
 • Cilalı İbo Yetimler Meleği 1971
 • Biricik İş Peşinde 1971
 • Öldüren Yumruk 1971
 • Bicirik İş Başında 1971
 • Vurguncular 1971
 • Vahşi Ve Güzel 1972
 • Son Duanı Et 1972
 • Parola Yıldırım 1972
 • Kara Şeytan 1972
 • Kamçılı Kadın 1972
 • Şehvet 1972
 • Yaban 1973
 • Karateciler İstanbulda 1974
 • Anasının Gözü 1974
 • Aman Ne Gırgır 1974
 • Atını Seven Kovboy 1974
 • Yılan Yuvası 1974
 • Tornavida Yaşar 1975
 • İkimiz Bir Fidanız 1975
 • Bu Baba Başka Baba 1975
 • Ah Ne Adem Dilli Badem 1975
 • Gördüğün Yerde Vur 1975
 • Fıstıklar 1975
 • Hem Seviş Hem Dövüş / Trafik Cemal 1975
 • Bir Baba Hindi 1975
 • İki Tatlı Serseri 1975
 • Hababam Taburu 1975
 • Sevişerek Ölenler 1975
 • Bakireler Çiftliği 1975
 • Yalan 1976
 • Çılgın Ama Tatlı 1976
 • Defineci 1976
 • İşler Karıştı / Zühtü 1976
 • Kötüler de Ağlar 1976
 • Aşkın Sesini Dinleme 1977
 • Dört Ateşli Yosma 1977
 • Sapık / Ölüm Dönemeci 1977
 • Ilık Dudaklar 1978
 • Aşkın Sıcaklığı 1978
 • Kalp Kalbe Karşıdır 1978
 • Aklın Neredeydi 1978
 • Bir Daha Affetmem 1978
 • Korkak Kahraman 1978
 • Yaz Deftere 1979
 • Garsonyer 1979
 • Çamurdaki Kadın 1979
 • Aşk Büyüsü 1979
 • Aşk Körfezi 1979
 • Ceza 1982
 • Son Söz 1979
 • Sevenler Ölmez 1982
 • Bir Zamanlar Kardeştiler 1983
 • Read more
  p1

  Arzu Okay

  Arzu Okay ( 1954-... )
  1970 yılında Sinema Yüz Güzeli seçilen Arzu Okay, sinemaya ilk olarak Ayhan Işık ile başrolünü paylaştığı "Ölünceye kadar" adlı film ile adım attı. 70lerin seks furyası döneminde vamp kadın olarak adını duyurdu.

  Filmleri
 • 2000 Yalnızlar
 • 1980 Kızı da Anası Gibi
 • 1979 Dilber Dudağı
 • 1979 Beklenen Kadın
 • 1978 Vahşi Ve Tatlı
 • 1977 Ne Zaman Geleceksin
 • 1977 Avrupa Macerası
 • 1977 İkimiz De Sevdik
 • 1977 Çırılçıplak
 • 1977 Bir Tanem
 • 1977 Leyla
 • 1977 Sen Ve Ben
 • 1977 Sen Aşk Nedir Bilir Misin
 • 1977 Tatlı Melek
 • 1977 Zehirli Çiçek
 • 1977 Beyaz Kuş Emine
 • 1976 Aşk Dediğin Laftır
 • 1976 Tepedeki Ev
 • 1976 Günah
 • 1976 Sokak Kadını
 • 1976 Seks Fırtınası / Sevmek Ölesiye
 • 1976 Kucaktan Kucağa
 • 1976 Portakal
 • 1976 Sütü Bozuk
 • 1976 Arzu
 • 1975 Sevişmek Bir Dakika
 • 1975 Adan Zye Kadar
 • 1975 Canavar Cafer
 • 1975 Sev Doya Doya
 • 1975 Tatlı Cadı
 • 1975 Şimdi Yavrum Şimdi
 • 1975 Alemin Keyfi Yerinde
 • 1975 Şehvet Kurbanı Şevket
 • 1975 Kocam Erkek mi?
 • 1975 Şipşak Basarım
 • 1975 Anasının Kızı
 • 1975 Azgın Bakireler
 • 1975 Beş Atış Yirmibeş
 • 1975 Keloğlan İz Peşinde
 • 1975 Üç Ahbap Çavuşlar
 • 1975 Çalkala Yavrum Çalkala
 • 1975 Canım De Bana
 • 1975 Çilli Yavrum Çilli
 • 1975 Bekaret Kemeri
 • 1975 Gelinin Ödü Patladı
 • 1975 Ye Kürküm Ye
 • 1974 Olmaz Böyle Şey
 • 1974 Bahriyeli Kemal
 • 1974 Uyanık Kardeşler
 • 1974 Aman Ne Gırgır
 • 1974 Ah Deme Oh De
 • 1974 Emrah
 • 1974 Kanlı Savaş
 • 1974 Tipsiz
 • 1974 Venedikte Aşk Başkadır
 • 1974 Hop Dedik Kazım
 • 1974 Tanrı Sevenleri Korur
 • 1974 Alo Polis
 • 1973 Beddua / Günahsız Kadın
 • 1973 Cennetin Kapısı
 • 1973 Gurbetçiler
 • 1972 Bir Pınar Ki Pınar
 • 1972 Asılana Kadar Yaşayacaksın
 • 1972 Üç Silahşörlerin İntikamı
 • 1972 Çılgınlar Ordusu
 • 1972 Günahsızlar Ayşe
 • 1972 Kozalı Gelin Arzu
 • 1972 Şeytan Pençesi
 • 1972 Arzu İle Kamber
 • 1972 Çapkın Hafiye
 • 1972 Darağacı
 • 1972 Hesapta Bu Yoktu
 • 1972 Sevgili Hocam
 • 1972 Üçkağıtçılar
 • 1972 Üç Silahşörler
 • 1972 Ve Silahını Çekti
 • 1971 Altın Prens Devler Ülkesinde Şehrazat
 • 1971 her şeyim Sensin
 • 1971 İki Belalı Adam
 • 1971 İpi Boynunda Bil
 • 1971 Namlunun Ucundasın
 • 1971 Zapata
 • 1971 Genç Kızlar Pansiyonu
 • 1971 Gecelerin Öfkesi
 • 1971 Cehenneme Hoşgeldin
 • 1971 Kiralık Katil
 • 1971 Şimdi Silahlar Konuşacak / Pekos Bill
 • 1971 Ayıpettin Şemsettin
 • 1971 Beyaz Kelebekler
 • 1971 Kara Gün
 • 1971 Kazanova Niyazi
 • 1971 Sürgünden Geliyorum
 • 1971 Ali Cengiz Oyunu
 • 1971 Aşkımı Kanla Yazdım
 • 1971 Ateşli Kadınlar Çetesi
 • 1971 Rüya Gibi Fatma
 • 1971 Büyük Acı Fatma
 • 1970 İste Kölen Olayım
 • 1970 Kurt Kanı
 • 1970 Gelin Kız
 • 1970 Ölünceye Kadar Nesrin
 • Read more
  p1

  Alfred Russel Wallace


  Alfred Russel Wallace (1823 - 1913)

  8 Ocak 1823 yılında doğdu.

  İngiltere Galler'de Usk-Monmouthshire da dokuz çocuklu bir ailenin sekizinci çocuğu olarak doğdu. Hertford'da bir dilbilgisi okulunu bitirdi. 1840-1843 yılları arasında harita - kadastrocu ağabeyinin yanında çalıştı. 1844 yılında bir süre Leicester'de bir okulda görev yaptı , 1845 yılında ağabeyi William'ın ölümü ile tekrar harita - kadastro işine geri döndü.

  1848 yılında Leicester'dan tanıştığı doğa bilimci Henry Walter Bates ile Amazon yağmur ormanlarından örnekler toplamak üzere Brezilya'ya gitti. Türlerin kökenlerini araştırma fikri kafasında bu gezi sırasında şekillendi. 1852 yılında İngiltere'ye geri döndü.

  1854-1862 yılları arasında araştırmalar yapmak ve örnekler toplamak üzere Malay takımadalarında bulundu. Burada yaptığı çalışmaları 1869 yılında yayımlanan Malay Takımadaları adlı eserinde topladı.

  Charles Darwin ile aynı zamanlarda evrim kuramı konusunda çalışmıştır. Darwin , dinsel ve muhafazakar çevrelerden tepki çekeceğini düşünerek çalışmalarını ölümünden sonra yayınlanmak üzere rafa kaldırmışken , benzer bir çalışma hazırlayan Wallace'dan 1858 yılında aldığı bir mektup çalışmalarını yayımlaması için ona cesaret vermiştir. Darwin ile Wallace evrim teorisi ve doğal seçilim üzerine beraberce bir tez yazıp yayımlamışlardır.


  Eserleri

  Malay Takımadaları (1869)
  Doğal Seçilim Kuramına Katkılar (1870)
  Hayvanların Coğrafi Dağılımları (1876)
  Aşılama (1898)

  Aldığı Ödüller

  Merit Nişanı (1908)
  İngiliz Kraliyet Topluluğu Copley Madalyası (1908)
  İngiliz Kraliyet Coğrafya Topluluğu Kurucu Madalyası (1892)
  Linnean Topluluğu Altın Madalyası (1892)


  Read more
  p1

  Demet Şener


  Demet Şener (1977 - .... )

  11 Nisan 1977 yılında İstanbul'da doğan Demet Şener, Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu. Mankenliğe 1994 yılında başladı ve bir yıl sonra 1995’de Türkiye Güzeli seçildi. Televizyonda "Vip Suare" ve "Şans Direksiyonu" adlı programların sunuculuğunu yapan Şener, "Bir Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı televizyon dizileriyle oyunculuk hayatına başladı. Daha sonra Gani Müjde’nin yazıp yönettiği, aralarında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" adlı sinema filminde oynadı ve bu film hemen hemen herkes tarafından çok beğenildi.

  Ardından 1999 yılında, Mustafa Altıoklar’ın senaryosunu yazıp yönettiği "Asansör" filminde Arzu Yanardağ, Emre Altuğ, Cem Özer, Mustafa Uğurlu ve Funda Barın gibi oyuncuların yanında yer aldı. 1 yıl sonra da 2000 yapımlı film olan Hemşo’da oynadı sanatçı. Ülkerspor’lu İbrahim Kutluay’la beraber yaşayan Demet Şener, bu filmde Mehmet Ali Erbil, Okan Bayülgen, Özlem Yıldız, Sümer Tilmaç ve Yılmaz Köksal’la beraber rol aldı ve Tatyana ismindeki bir Romen fahişeyi canlandırdı.

  Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlendi.

  3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile Çırağan Sarayı'nda yapılan muhteşem bir düğünle evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, Şener'in nikah şahitliğini mankenlik ajansı sahibi Gaye Sökmen yaparken Kutluay'ın nikah şahitliğini ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

  Read more
  p1

  Moby


  Moby (1965 - ...)
  Gerçek adı Richard Melville Hall olan Moby, takma adını büyük amcası Herman Melville'in yazdığı Moby Dick adlı romandan aldı. 1965 yılında New York'da doğan Moby, müzik kariyerine 1980 yılında kurduğu 'Vatican Commandos' adlı punk grubuyla başladı. Bu grupla "Hit Squad For God" adlı bir parçaya imza attı ve sonradan müzikal farklılıklardan dolayı bu gruptan ayrılarak kendi solo kariyerine yöneldi.

  1985 senesinde New York'ta DJ'lik yapmaya başlayan Moby, 1989 senesinde Instinct Records ile anlaştı. İlk çıkışını "Go" adlı parçayla yaşayan sanatçı, bu parçada David Lynch dizisi 'Twin Peaks'den bir bölüm kullandı. Parça, 1991 senesinde sanatçıyı İngiltere listelerinde ilk 10 içerisine sokarken, Moby de ilk kez 'Top Of The Pops' adlı programda sahne aldı. Bu performans sonrasında da "The Story So Far" adlı ilk albümünü yayınlayan müzisyen, bu albümü sonradan "Moby" ismiyle yeniden piyasaya sürdü. Albüm sonrası Prodigy, Aphex Twin ve Orbital ile turneye çıkan Moby, 1993 senesinde "Ambient" adlı 2. albümünü yayınladı ancak albüm çok önemli bir başarı elde edemedi.

  Bu iki albüm sonrası Mute Records ile anlaşmaya varan Moby, 1995 senesinde çıkardığı "Everything Is Wrong" adlı albümle ilk kez adını müzik piyasasında duyurdu. 1996 senesinde bu albümün remix versiyonlarının yer aldığı "Everything Is Wrong: DJ Mix Album" adlı albümü çıkaran sanatçı, aynı sene "Rare: The Collected B-Sides 1989 - 1993" adlı derleme albümü yayınladı ve bu albümde yer alan "Thousand" adlı parça saniyedeki 1000 beat'lik hızıyla müzik tarihinin en hızlı parçası oldu.

  1996 senesinde yayınlanan bir diğer albüm olan "Animal Rights"da Moby, elektronik müzikle rock müziği harmanlayarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı. Albüm sonrasında Red Hot Chili Peppers ile turneye çıkan sanatçı, aynı sene Voodoo Child ismiyle "The End Of Everything" adlı albüme imza attı.

  1997 senesinde "I Like To Score" adlı derleme albümle çeşitli filmler için hazırladığı parçalara yer veren Moby, bu albümde yer alan James Bond filmi "Tomorrow Never Dies" için yazdığı "James Bond Theme" adlı parçasıyla büyük beğeni topladı.

  1999 senesinde "Play" adlı albümle ilk gerçek çıkışını yakalayan Moby, albümden çıkan single "Porcelain" ile İngiltere listelerinde 5 numaraya kadar ulaştı. 1999 senesinin en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilen "Play", şu ana kadar dünyada 10 milyon kopya satmayı başararak sanatçıyı dünya çapında bir yıldız haline getirdi. 2000 senesinde bu albümün b-side'larından oluşan "Play: The B Sides" adlı albümü piyasaya süren sanatçı, bu albümde yer alan "South Side" adlı parçada Gwen Stefani ile birlikte çalıştı ve parça single olarak yayınlanarak albümün satışlarının yükselmesinde büyük rol oynadı.

  2001 senesinde bir rock festivali olan 'Area: One Festival'da sahne alan Moby, 2002 senesinde "18" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde, diğer albümlerden farklı olarak eski melodileri olgun ritimlerle birleştiren sanatçı, albümden en önemli başarısını "We Are All Made Of Stars" adlı single ile yakaladı. Albümde yer alan "Sunday (The Day Before My Birthday) " adlı parçayı 2001 senesinde meydana gelen terörist saldırılarına ithafen yazdığını belirten sanatçı, albümde Azure Ray, MC Lyte, Angie Stone ve Sinead O'Connor'ı konuk müzisyen olarak bulundurdu. 2002 senesinde MTV'de "Senor Moby's House Of Music" adlı programa hayat veren sanatçı, 2003 senesinde de "18" adlı albümün b-side'larından oluşan "18 B Sides" adlı albümü hayranlarına ulaştırdı. Aynı sene Türk hayranlarını da unutmadı ve Moby, 14 Haziran 2003'te sevenlerine unutulmayacak saatler yaşattı.

  2004 senesinde yine Voodoo Child ismiyle "Baby Monkey" adlı bir albüme imza atan Moby, 2005 senesinde "Hotel" adlı albümünü piyasaya sürdü. Kayıtları sanatçının New York'taki 'Electric Lady' stüdyolarında yapılan albümde diğer albümlerden farklı olarak Moby kendisine ait hiçbir vokal sample'ı kullanmadı. Vokal desteğini Laura Dawn'dan alan sanatçı, ayrıca albümde New Order'ın "Temptation" adlı parçasını da yorumladı.

  "Hotel" albümü sonrasında İngiltere turnesine çıkan Moby, 2005 senesinde Joaquin Phoenix'in sunduğu ödüllü belgesel "Eathlings" ve 2006'da Richard Kelly'nin filmi "Southland Tales"ın müziklerini hazırladı. 2006 senesinde "Go: The Very Best Of Moby" adlı derleme albümü piyasaya süren sanatçı, bu albümde "New York, New York" adlı yeni bir parçayı sevenlerine sundu. Parçada, Blondie'den Debbie Harry sanatçıya eşlik ederken, Moby en son 80'ler grubu The Bongos'un 2007 senesinde çıkması beklenen albümünde yer alacak "The Bulrushes" adlı parçada gruba katkıda bulundu.

  Read more
  p1

  Şahin K


  Şahin K (1968 - ...)
  Aksaraylı pornocu Şahin K (veya Şahin K Yılmaz(1968, Aksaray, Türkiye) Türk porno oyuncusu ve Türk-Alman porno film prodüksiyon şirketi Trimaxın ortağı. Şöhretini Istanbul Life (İstanbul Hayatı) serisinden 170ın üzerinde düşük bütçeli porno filmde oynayarak kazanmıştır. Halen Bremende ikamet etmektedir.

  Şahin K, Türkiyede oto tamircisi olarak çalışmaktayken Almanyanın Stuttgart kentine 1990 yılında gelerek porno sektörüne girdi. Ron Jeremy ile olan benzerliği, "gülünç" konuşması (pek çok küfür içeren, düşük kalite Türkçe) ve doğal hareketleriyle (örneğin Sahil) Türk izleyicileri arasında popüler oldu. En ünlü filmleri Sahil ve ona 2002de Berlinde uluslararasi berlin erotik film festivalinde iki ödül kazandıran Hizmetçi Kız dır.

  2003te, halka açık bir yerde cinsel ilişkide bulunmaktan tutuklandı bir süre hapiste yattiktan sonra kefaletle serbest birakildi ama Sahin K yılmadı ve filmerini Almanya da cekmeye basladi. 2005te, İstanbul ve Ankarada hayranlarıyla buluştu. 2006da, Alman-Türk hip hop grubu Turk Live Crew ile bir dirty rap projesine katıldı. İçeriği filmlerinden birinin başlığına dayanan Tornisten Bas Kaptan adlı şarkıyı yaptı.

  Aralık 2007de, 1. 5 yıldır pornografik filmlerde rol almadığını söyledi ve emekli olduğunu açıkladı. Gelecek zamanda TAXI isimli filminde Sibel Kekilli ile birlikte oynayacağını açıkladı. 2010 yilinda stand-up gösterilerine başlayacak.

  2009da kendi T-Shirt Koleksyonunu piyasaya sürdü. Resmi websitesindeki shopdan satın alınıyor.

  Read more
  p1

  Hüsnü Özyeğin


  Hüsnü Özyeğin (1944-...)
  Hüsnü Özyeğin 1944 yılında dünyaya geldi.Liseyi Robert Kolej'de tamamladı. İnşaat mühendisi olmak istediği için tercihini ABD'den yana kullandı. Oregon Eyalet Üniversitesi İnşaat Bölümü'nde okurken finans konularına daha ilgili olduğunu farketti. Harvard'da master yaptı. Üç yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Özyeğin, kolejden arkadaşı Mehmet Emin Karamehmet'ten iş teklifi aldı. 32 yaşındayken (1977) Pamukbank Genel Müdürü oldu. 1984'te yine Karamehmet'e ait Yapı Kredi Bankası'nın genel müdürlüğüne geçti.

  Özyeğin, 1977-1984 yıllarında Pamukbank'ta ve 1984-1987'de de Yapı ve Kredi Bankası'nda genel müdürlük yaptı. Hüsnü Özyeğin, 1987 yılında Yapı ve Kredi Bankası'ndan ayrılarak kendi bankası Finansbank'ı kurdu. Fiba Şirketler Grubu bünyesinde 30'dan fazla şirketi bulunan Özyeğin, 1996 yılında satın aldığı Gima ve Endi'yi Sabancı Holding'in yüzde 40 ortak olduğu Carrefoursa'ya sattı. Özyeğin, İstanbul'daki Swissotel The Bosphorus'u Nisan 2005'te yaklaşık 100 milyon dolara de alarak turizm sektörüne adım attı. 2005 yılında Forbes'in milyarderler listesine ilk kez giren Hüsnü Özyeğin 1 milyar dolarla 620. sırada yer aldı.Hüsnü Özyeğin aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi'ninde kurucusudur. Şu anda ise Forbes listesinde 3. 5 milyar dolarlık servetiyle 249. sırada kendisine yer bulmuştur.

  Read more
  p1

  Prof. Dr. Aykut Barka


  Prof. Dr. Aykut Barka (1951 - 2002)

  Aykut Barka, 16 Aralık 1951'de İstanbul'da doğdu.

  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden 1974'de mezun olan Barka, aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

  1974-1976 yılları arasında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nde (MTA) jeoloji yüksek mühendisi olarak çalışan Aykut Barka, doktorasını ise İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nden 1981'de aldı.

  1981-1985'te MTA'da teknik uzman olarak görev yapan Barka, 1985'te Bristol Üniversitesi'nde, 1986-1990 yılları arasında da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile California Teknoloji Üniversitesi'nde ziyaretçi bilim adamı olarak bulundu.

  Aykut Barka, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nde, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.

  1996 yılında profesörlüğe yükselen, 1997 yılında İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Barka, bu görevini sürdürüyordu. Prof. Dr. Barka, Deprem Konseyi'nin de 2'nci başkanıydı.

  Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Ocak 2002'de tedaviye alınan Prof. Dr. Aykut Barka, 1 Şubat 2002'de hayatını kaybetti.

  Çok sayıda makalesi ve kitapları bulunan Prof. Dr. Barka, evli ve iki çocuk babasıydı.

  TÜBİTAK, MAM, Yer Bilimleri Araştırma Enstitüsü ve BÜ Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'de de danışmanlık yapan Prof. Dr. Aykut Barka, Türkiye'de yerbilimlerini kuran ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı (KAF) bulan Prof. Dr. İhsan Ketin'den sonra, KAF konusunda en çok çalışan bilim adamıydı. Prof. Dr. Aykut Barka, KAF ile ilgili araştırmalarıyla yer bilimleri konusunda uluslararası bir üne sahip oldu.

  Prof. Dr. Aykut Barka'yı, Türkiye, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra tanıdı. Prof. Dr. Barka, deprem gibi riskli bir konuyu, hiç çarpıtmadan, yumuşak üslupla, anlaşılır bir dille anlatmasıyla Türk halkı tarafından �en güvenilir� deprem uzmanları arasında yer aldı.

  Read more
  p1

  Osman Bölükbaşı


  Osman Bölükbaşı (1913 - 2002)
  Osman Bölükbaşı, 1913'te Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Bölükbaşı, yüksek öğrenimini Fransa'daki Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdürdü. Bölükbaşı buradan 1937'de mezun oldu.

  1938'de Türkiye'ye dönen Bölükbaşı, Kandilli Rasathanesi'nde asistan olarak çalışmaya başladı. 1940'ta Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik yapan Bölükbaşı, 1946'da Demokrat Parti'ye (DP) girdi. Parti genel müfettişliğine atanan Bölükbaşı, 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı sert bir politika izlenmesini isteyen grupla birlikte DP'den ayrıldı.

  Temmuz 1948'de Millet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Bölükbaşı, 1949'da İsmet İnönü ve Celal Bayar'a komplo düzenlemek iddiasıyla tutuklandı. Kısa bir süre sonra serbest bırakılan Bölükbaşı, 1950 genel seçimlerinde Kırşehir'den Millet Partisi'nin tek milletvekili olarak TBMM'ne girdi. Bu arada Bölükbaşı'nın partisi, laikliğe aykırı politika üretiyor gerekçesiyle 1953'te kapatıldı.

  Bölükbaşı bunun üzerine Şubat 1954'te bir grup eski Millet Partisi üyesi ile birlikte Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni kurdu. Bu partinin genel başkanlığına getirilen Bölükbaşı, 1954'te yeniden Kırşehir milletvekili seçilince, Demokrat Parti hükümeti Kırşehir'i ilçe yaptı.

  Bu dönemde hükümete sert eleştiriler yönelten Bölükbaşı, Temmuz 1957'de TBMM'ye hakaretten tutuklandı. Kırşehir, Haziran 1957'de Demokrat Parti hükümeti tarafından yeniden il durumuna getirildiyse de, Ekim 1957'deki seçimlerde Bölükbaşı ile diğer Cumhuriyetçi Millet Partisi adayları seçimi kazandı.

  1958'de DP'ye karşı güçbirliği oluşturmak amacıyla CMP'nin Türkiye Köylü Partisi ile birleşmesiyle kurulan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin (CKMP) Genel Başkanlığına getirilen Bölükbaşı, 1959'da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  27 Mayıs'tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçilen Bölükbaşı, 1961 genel seçimlerinden sonra uzlaşmaz bir tutum takınarak koalisyon hükümetine katılmayı reddetti. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Haziran 1962'de, İsmet İnönü'nün kurduğu II. koalisyona katılınca, 28 milletvekiliyle birlikte partiden ayrılarak ikinci kez Millet Partisi'ni kurdu. Bölükbaşı, partinin genel başkanlığına getirildi.

  Millet Partisi, Şubat 1965'te Suat Hayri Ürgüplü başkanlığındaki koalisyon hükümetine katıldı ancak Bölükbaşı, kabinede görev almadığı gibi hükümete açık eleştiriler de yöneltti.

  Bölükbaşı, 1972'de genel başkanlıktan ayrılarak yerini eski genelkurmay başkanlarından Cemal Tural'a bıraktı. 9 Eylül 1973'te de, 1961'den itibaren Ankara'dan seçildiği milletvekilliğinden istifa ederek etkin politikadan çekildi.

  Renkli siyasal kişiliği ve özellikle muhalif tavrıyla Türk siyasetinde iz bırakan Osman Bölükbaşı, 6 Şubat 2002'de Ankara'da vefat etti.

  Read more
  p1

  Ahmet Altan

  Ahmet Altan (1950 - .... )
  Yazar, gazeteci. Romanları best seller olmuş, gazeteciliğiyle de oldukça dikkat çekmiştir. Tehlikeli Masallar, Sudaki İz, Aldatmak ve En Uzun Gece yazarın önemli kitaplarından birkaçıdır. Meclis kararı ile Sudaki İz isimli romanı toplatılıp yakılmış ve bu sebepten yargılanan ilk cumhuriyet dönemi yazarı olmuştur. Altan kendisi gibi gazeteci yazar olan Mehmet Altanın ağabeyi, Çetin Altanın da oğludur.

  1950 yılında dünyaya geldi. Gazeteci yazar Çetin Altanın iki oğlundan biriydi. Bir süre Robert Koleje devam ettikten sonra Ankara Kolejinde eğitimini sürdüren Altan, orta-dogu-teknik-universitesini kazandı. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı ODTÜden sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Altanın Nokta dergisinde başladığı köşe yazarlığı serüveni Hürriyet ve Güneş gazeteleri için yazdığı günlük yazılarla devam etti.

  İlk edebi eserini yirmi yedi yaşında kaleme alan Altan, iki kişilik bir piyes yazmıştı: Paltolu Donkişot. 1982 yılında da "Dört Mevsim Sonbahar" adlı romanını yazmaya başlayan Altanın romanı o dönem yayıncılık da yapan Müjdat Gezenin yayınevinden çıktı. Bu dönemde askerlik görevi için Tuzlaya giden Altanın ilk romanı, Akademi Kitabevi Roman Büyük Ödülüne layık görüldü. Altan kısa bir süre sonra büyük bir eleştiri yağmuruna tutulacak ve hatta müstehcen olduğu gerekçesiyle hakkında toplatılma kararı da çıkacak Sudaki İz adlı romanını yazdı. İlk haftasında iki baskı yapan kitap listelerde ilk sıraya yerleşti ve üç ay içinde 9 baskı (45 bin satış) yaptı. Fakat yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra toplanması yönünde karar çıktı. İki yıl süren yargılama sonrasında müstehcen bulunduğu için imhasına karar verildi ve roman, kesinleşmiş mahkeme kararının da içinde yer aldığı sansürlü bir basımla yeniden yayımlandı.

  Ahmet Altan 1991de üçüncü romanı olan Yalnızlığın Özel Tarihini yayımladı. Mutsuz insanların arayışlarıyla dolu hayatını anlatan kitap büyük ilgi gördü.

  1995 yılında Milliyet Gazetesine geçen Altan, Neşe Düzel ile birlikte TV için Kırmızı Koltuk isimli bir program hazırlamaya başladı. Ancak siyasi nedenlerden dolayı program yayından kaldırıldı ve Altan programdaki sert söylemleri nedeniyle bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Milliyet Gazetesinin ardından köşe yazarlığı Yeni Yüzyıl gazetesinde devam eden Altan, sakin bir üslup kullanmıyor, siyasi konulardaki düşüncelerini rahatça dile getirmesi dışında provokatör bir rol oynuyordu. Altan aynı yıl denemelerden oluşan bir kitapla okuyucunun karşısına çıktı: Gece Yarısı Şarkıları. Kitaptaki denemeler, bireyin iç çatışmalarını, çelişkilerini, zayıflığını ve gücünü, tutkularını, çılgınlıklarını ortaya koymaktaydı ve 15 baskı yaparak Altanın yazarlık kariyerini yeniden taçlandırdı. Kadınları anlayan yazar olarak anılan Altanın kitapları özellikle bayan okuyucular tarafından büyük ilgiyle karşılanmaktaydı.

  1996 yılında Tehlikeli Masallar isimli romanıyla okuyucuyla buluşan Altan, bu romanında vazgeçilemeyen bir eski sevgiliyle, yeni bir sevgili arasında gidip gelen bir yalnızın öyküsünü anlattı ve ustaca kurgusuyla Tehlike Masallar o yılın en çok okunan romanlarından biri oldu. Roman tam yüz binin üstünde satış yaptı. Altan çok geçmeden ikinci deneme kitabı olan Karanlıkta Sabah Kuşları nı okuruna sundu. Bu kitabında ise toplumun acılarını, öfkelerini ve tutkularını dile getiriyordu. 1998 yılında Altan bir neo-klasik olarak nitelendirdiği Kılıç Yarası Gibi romanını okurlarıyla buluşturdu. Romancılığında yepyeni bir aşama olarak nitelendirilen Kılıç Yarası Gibi, insan ilişkilerini, duyguları ve aşkı derinlemesine işleyen bir romandı.

  Altanın 2001 yılında yayımladığı "İsyan Günlerinde Aşk" isimli romanı elli bin baskı yaparak piyasaya çıkmıştı. Kılıç Yarası Gibi adlı romanının devamı niteliğinde olan romanda 31 Mart Vakasını ele alan Altan, çok satan kitaplarına bir yenisini daha eklemişti.

  Altan daha sonra sırasıyla Kristal Denizaltı, Ve Kırar Göğsüne Bastırırken, Aldatmak ve En Uzun Gece isimli romanlarını hayranlarıyla buluşturdu. Halen gazetecilikle birlikte roman yazarlığına devam etmektedir.

  Eserleri
 • Sudaki İz
 • Gece Yarısı Şarkıları
 • Dört Mevsim Sonbahar
 • Yanlızlığın Özel Tarihi
 • Aldatmak
 • İçimizde Bir Yer
 • İsyan Günlerinde Aşk
 • Karanlıkta Sabah Kuşları
 • Kılıç Yarası Gibi
 • Kristal Denizaltı
 • En uzun gece
 • Ve kırar göğsüne bastırırken
 • Tehlikeli masallar
 • Read more